Afery

Zastraszanie dr Jerzego Jaśkowskiego, który demaskuje oszustwa i afery w polskiej medycynie

Zastraszanie dr Jerzego Jaśkowskiego, który demaskuje oszustwa i afery w polskiej medycynie

Doktor Jerzy Jaśkowski jest lekarzem, który walczy o prawdę w medycynie z zamiłowania, od ponad 20 lat. W ciągu kilku ostatnich lat pojął jakim dobrodziejstwem dla tych, którzy łakną wiedzy, jest sieć internetowa, i zaczął pisać autorskie felietony na tematy medyczne, zdrowotne, toksykologiczne, aferalne, i czasami – polityczne.

Felietonów tych jest obecnie bardzo dużo, większość z nich jest dostępna na blogu Polish Club (link), którego linii religijnej jednak nie popieram, część z nich w formie przedruków jest u mnie, na blogu Kefir 2010.

Ostatnio jednak dr Jerzy Jaśkowski dostał list od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy, lek. med Jolanty Orłowskiej-Heitzman, datowany na 28 października 2013. List otrzymał zaś dopiero 15 grudnia 2013 roku. Jest to więc typowa metoda załatwiania niewygodnych ludzi. Dnia 13 grudnia (sic!) pisze się pismo z datą wsteczną – choćby to był na przykład 12 lipiec, wysyła się tegoż samego dnia pocztą, i po 2 dniach poczta doręcza takie pismo. Jednak w dokumentach jest zaksięgowane, że nastąpiło niedopuszczalne opóźnienie czasowe, bo czas na odpowiedź dali na przykład 4 tygodnie, czyli do 28 listopada.

Polecam artykuł na portalu opisującym bezprawie, kim jest pani lek.med Jolanta Orłowska-Heitzman, i co ma na sumieniu:

http://www.aferyprawa.eu/Wyceny/lek-med-Jolanta-Orlowsko-Heitzman-(…)

(-przyp. Jarek Kefir)

Kolejna kompromitacja prawa w wydaniu Izb Lekarskich

Cytuję: „Czyżby powrót do sytuacji przed laty? Czy też kontrofensywa ruszyła?

dr Jerzy Jaśkowski

cz.1

„W więzach organizacji prawdę diabli wezmą.”

prof. T.Kotarbiński.

“Nie karze się tego, kto zabija ustami, ani też nie łupi się tego, który zabija językiem “

Tajna Historia Mongołów PIW Warszawa 2005.

Już od kilku ładnych lat staram się przekazywać informacje o zmianach, jakie nastąpiły w Polsce, na przestrzeni  ostatniego ćwierćwiecza. Wbrew tezie szeroko nagłaśnianej przez media głównego nurtu dezinformacji, upadek komunizmu wcale nie nastąpił w dniu 4 czerwca roku pamiętnego, jak to pewna aktoreczka zadeklamowała.

„W rękawiczkach” Gdańsk- 1992r.

Przygotowania do upadku, czyli przefarbowania, zaczęły się od czasów genseka Edwarda Gierka, a polegały na reformach oświaty. Reformy te nasilały się systematycznie. Finał nastąpił za czasów ostatnich rządów, sprowadzając edukację powszechną praktycznie do 3 – klasowej szkoły podstawowej. Czyli do poziomu, jaki chcieli osiągnąć Niemcy w 1942 roku [pamiętniki gen. Molla]. Jak wiadomo, w pierwszych 3 latach szkoły podstawowej nie ma stopni i ma być propagowana bezstresowa nauka poprzez zabawę, łącznie z seksem. Skutki tego są już widoczne na każdym kroku. Aby odwrócić uwagę od celu końcowego, czyli delikatnie mówiąc, totalnego debilizmu tak edukowanego społeczeństwa, jak z rękawa powstają nam wyższe uczelnie i tabuny profesorów. Gorzej z efektami ich pracy, ponieważ liczba wynalazków spadła w okresie minionych 30-tu lat pięciokrotnie i oscyluje w granicach ok. 100 rocznie, kiedy nasi sąsiedzi, Niemcy, mają po ok. 17 000,  a np. Korea Południowa – 14500. W dwa razy większych demograficznie Niemczech  jest tylko ok. 70 wyższych uczelni,  a nasi ministrowie chwalą się ok. 470 wyższymi uczelniami. Tylko siłami jakich naukowców są te atrapy szkół wyższych utrzymywane i dlaczego, pomimo braku nauczycieli akademickich, wydawano licencje takim ośrodkom?

Czyli wyraźnie widoczne jest przejście  jakości w ilość. Uwidacznia się to w rankingu naszych uczelni, gdzie takie rodzime tuzy, jak Politechnika Wrocławska, czy uczelnie łódzkie, zajmują  któreś tam z kolei po 19.000 miejsce, na 21.000 ocenianych szkół wyższych na całym świecie.

W tym samym czasie pozwolono na rozkwit „demokracji”, poprzez ustawy o stowarzyszeniach, czyli wolności zrzeszeń. Twierdziłem i twierdzę, że zrobiono to tylko i wyłącznie po to, by kontrolować doły. Czyli typowa  azjatycka piramida władzy. [rys]

http://politicalvelcraft.org/

Potwierdza powyższą tezę otrzymane pismo, które podaję w załączniku.

Pismo datowane  na 28 października 2013 r. otrzymałem dopiero 15 grudnia 2013 roku. Zastanawiająco długo szedł ten list, nawet jak na pocztę polską. Pismo  wystosował do mnie Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, lekarz Jolanta Orłowska-Heitzman.

http://www.kongresmedyczny.com/prelegenci

Naczelna Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego

dr jerzy jaskowski

lek.med Jolanta Orłowska-Heitzman,

Otóż Pani ta postanowiła przedstawić mi zarzut, że dopuściłem się czynu polegającego na tym:

„W dniu 02 stycznia 2013 roku w Gdańsku, biorąc udział w programie telewizyjnym „Minęła Dwudziesta” w TVP INFO stwierdził, iż szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym nie przynoszą korzyści zdrowotnych, są  szkodliwe, ponieważ zmniejszają odporność osób szczepionych oraz wywołują różnorakie powikłani, i ludzie światli wycofują się ze szczepień, szczepienia są powszechnie stosowane, dlatego że przynoszą zysk firmom farmaceutycznym” .

„czym naruszył  art.1 ust.3 w związku z art. 2 ust.2 art.71 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

W związku z faktem, że artykuły te mogą być szerszemu gronu PT Czytelników nieznane, przytaczam je poniżej zgodnie z Kodeksem. Brzmią one:

art.1 ust 3. Naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu”.

art.2 ust 2 Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady

art. 71. Lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenia ekologiczne. Swoim postępowaniem, również poza praca zawodową, lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych.

No i mamy poważny problem.

Po pierwsze, przecież ja twierdzę od ponad 20 lat, że podawanie fluoru dzieciom, jest równoznaczne z ich truciem. Pierwsze prace na ten temat opublikowałem już w 1992 roku. Robert Carlton w 1992 roku nazwał fluoryzację przypadkiem największego oszustwa w medycynie XX wieku. „Każda osoba pijąca sztuczne fluorowaną wodę przez okres ponad roku, nigdy nie będzie tą samą osobą fizycznie i psychicznie”- Charles E. Perkins, chemik.

 A do dnia dzisiejszego, w wielu szkołach i przedszkolach w Polsce, stosuje się fluoryzację i lakowanie. Nawet Pan Prezydent RP zafundował sobie, za nasze oczywiście, podatnika pieniądze, specjalnego doradcę d/s fluoryzacji. A Pani Rzecznik milczy?

http://niepoprawni.pl/

http://www.polishclub.org/

http://naszeblogi.pl/

http://gdansk-wyspa-sobieszewska.mojeosiedle.pl/

Po drugie: od co najmniej 5 lat głoszę, że nagła śmierć niemowląt może być spowodowana zatruciem dwutlenkiem węgla, związanym z brakiem wentylacji w budynkach. Normy Unii Europejskiej przewidują koncentrację CO2  w pomieszczeniach do 1000 ppm, a badania  prowadzone w naszych szpitalach, szkołach, czy przedszkolach, dają wyniki w zakresie od 3000 do 10.000 [ koniec skali miernika]. Minister Rolnictwa wydał nawet zarządzenie, że jeżeli w oborze stężenie CO2 jest większe od 3000 ppm to wstrzymuje się dopłaty dla rolników. A Pani Rzecznik milczy?

http://www.polishclub.org/

http://trojmiasto.gazeta.pl/

http://ratownik-med.pl/

Już NSDAP [partia hitlerowska] ustaliła normy wymiany powietrza dla robotników na poziomie 25 m3 na godzinę, ale dla dzieci na poziomie 40 m3/h, umysł dziecka przecież się rozwija i musi mieć do tego odpowiednie warunki środowiskowe. Dla dostojników partyjnych ustalono taką wymianę  na poziomie 75m3/h. Wiadomo przecież, że kierujący musi mieć jasny umysł, aby nie podejmował decyzji w stanie zaburzeń świadomości, co może wystąpić przy stężeniach powyżej 3000 ppm.

Tak więc podpieranie się art. 2 KEL jest co najmniej dyskusyjne, jeżeli nie fałszywe. Jeżeli lek. med. Jolanta Orłowska-Heitzman twierdzi, że moje prace nie mają związku z dobrem chorego, to powinna to udowodnić na piśmie. Niestety, jej zarzuty sprowadzają się do przytoczonego fragmentu.

Czyli praktycznie, to najlepiej dla niej byłoby, gdybym sam udowodnił, że stosowanie szczepionek jest dbaniem o dobro chorego, a wszelkie inne stanowiska są „be”. „Wot kakaja kobieca filozofia”. Ale już poeci pisali, że kobiecej logiki nikt nie jest w stanie zrozumieć.

Po trzecie: głoszę otwarcie, wszem i wobec, że różnego rodzaju kosmetyki, leki stosowane np. w kardiologii [statyny], metody diagnostyczne, jak np. mammografia, są szkodliwe i w świetle dzisiejszej wiedzy, nie powinny być stosowane.

Tak więc rodzi się pytanie: dlaczego lek. med. Jolanta Orłowska-Heitzman skupiła się tylko na szczepionkach? Przecież moje poglądy, dotyczące tylko wymienionych powyżej trzech problemów, także były  podawane do publicznej wiadomości od 20 ponad lat, wielokrotne wygłaszane w telewizji i radio. Niezrozumiałe jest więc to, że tylko szczepionki  zwróciły uwagę lek. med. Jolanty Orłowskiej-Heitzman.

Jest to tym dziwniejsze, że w swojej długoletniej karierze medycznej, lek. med. Jolanta Orłowska-Heitzman nie splamiła się nigdy żadną pracą z zakresu epidemiologii, szczepień, czy w ogóle ekotoksykologii. Skąd więc to nagłe zainteresowanie problemem? Czyżby spowodowane zostało ogłoszonym przez mas media spadkiem zainteresowania szczepionkami przez polskie społeczeństwo? Musisz sobie sam Szanowny Czytelniku na to pytanie odpowiedzieć, skąd to nagle zainteresowanie ekotoksykologią!

https://www.usosweb.uj.edu.pl/

http://www.aferyprawa.eu/

http://poczet.mp.pl/

http://www.patomorfologia-cmuj.pl/

http://www.polishclub.org/

http://www.polishclub.org/

http://www.polishclub.org/

http://www.polishclub.org/

http://www.polishclub.org/

dr n.med Jerzy Jaśkowski

Specjalista II st. Chirurgii Ogólnej

b.Kierownik Pracowni Ekofizycznej Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki AMG

b.Kierownik Poradni Ekologicznej WOMP

biegły Sądu Okręgowego w zakresie oddziaływania czynników środowiskowych na organizmy żywe

współautor pierwszego w Polsce podręcznika „Zarys Ekotoksykologii  Gdańsk 1995

P.S. Abym się poczuł lepiej otrzymałem pouczenie: obwiniony jest zobowiązany do poinformowania organu o każdej zmianie mieszkania powyżej 7 dni.

Obwiniony może ustanowić nie więcej jak dwóch obrońców.

cdn.  kontakt: jjaskow@wp.pl

6 odpowiedzi »

 1. Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej zobowiązuje…

  Łowicz, 29.06.2013r.

  Martin Schulz
  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
  Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego
  Jose Manuel Barroso
  Przewodniczący Komisji Europejskiej
  Herman Van Rompuy
  Przewodniczący Rady Europejskiej
  Janez Potočnik
  Komisarz Unijny d/s Środowiska
  Jean-Francois Brakeland
  Dyrektor Dyrekcji A,Sprawy Prawne i Spójności
  Komisarze Komisji Europejskiej

  Szanowni Państwo,
  w związku z faktem, że petycja 0578 2012 Parlamentu Europejskiego dotyczy również szczepionkowego zagrożenia dla życia obywateli Polski i Europy, domagamy się podjęcia niezwłocznych i radykalnych działań w celu powstrzymania tego karygodnego procederu.

  Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej tym bardziej zobowiązuje do jednoznacznego opowiedzenia się za ŻYCIEM i POKOJEM NA ŚWIECIE a przeciwko cywilizacji śmierci.

  Poniżej przekazujemy ostrzeżenie aby zwolennicy szczepień przestali ufać i wierzyć w rzekomo zbawienną moc, śmiercionośnych od ponad 100 lat, szczepionek.

  „Jedyną bezpieczną szczepionką jest ta, której nigdy nie użyto !!! ”

  Polecamy link: „Śmiertelny zastrzyk. Historia szczepień”

  przesłany do nas przez dr. Jerzego Jaśkowskiego z Gdańska, który jest niezłomnym i odważnym obrońcą życia, ostrzegającym przed podstępnymi, śmiercionośnymi procederami lobby farmaceutycznego w Polsce i na świecie.

  W związku z udowodnieniem m.in. przez nas i Tadeusza Cichockiego z Piaseczna, dokonania w Polsce zamachu stanu oraz z trudną sytuacją społeczno-polityczną prosimy o informowanie o podjętych działaniach nie tylko nas ale także pana Tadeusza Cichockiego, który w pełni zasługuje na zaufanie Narodu Polskiego i gotowy jest podjąć się roli głównego obrońcy i przywódcy Narodu Polskiego.

  Ze względu na wagę opisywanych spraw jak też obecność w instytucjach Unii Europejskiej grona osób dotychczas popierających uzurpatorskie władze w Polsce prosimy o respektowanie naszego prawa do autoryzacji tłumaczeń naszych wystąpień.

  Z wyrazami szacunku i poważania.

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  • Inreresujący jest dla mnie fakt, że pani Rzecznik „obwinia” lekarza, który miał odwagę demaskować eksperymenty medyczne i „długie ręce” firm farmaceutycznych a przeszła do porządku dziennego nad udowodnionymi faktami przeze mnie oszustw medycznych polegajacych na przypisywaniu chorób nowotworowych zdrowym pacjentom, „leczenie ich” wyrobami medycznymi poza wskazaniami rejestracyjnymi, a więc poddawaniu ich eksperymentom medycznym szkodząc ich zyciu i zdrowiu, zapewniając w ten sposób absolutną bezkarność. Milczenie w takiej sprawie poddaje w wątpliwość zarówno profesjonalizm jak i zdolność do sprawowania swojego urzędu. Nie może też legitymizować zabierania głosu przez panią Heitzman w żadnej sprawie dotyczącej życia i zdrowia obywateli. Urząd Rzecznika w Polsce jest fikcją; jeszcze jedną okazją do realizowania prywaty.

  • Stańmy w obronie dr. Jerzego Jaśkowskiego z Gdańska, który jest niezłomnym i odważnym obrońcą życia, ostrzegającym przed podstępnymi, śmiercionośnymi procederami lobby farmaceutycznego w Polsce i na świecie poprzez szerokie rozpowszechnianie ostrzeżeń !!!!!
   CHWAŁA WSZYSTKIM KTÓRZY OSTRZEGAJĄ A HAŃBA LUDOBÓJCOM !!!!
   Alex Jones – Szczepionki które uczynią Cię posłusznym

Leave a Reply

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.