Zaginione Wedy słowiańskie: starożytna wiedza naszych przodków

Cyt. „Niedawno kolega Mariusz (AbelPolak) przesłał mi w załączniku Wedy słowiańskie. Dostępne są tutaj: Wedy
Wedy – hinduski termin przypominający polski wyraz „wiedzy”. Owe wedy, weda zostały odnalezione na terenach Bułgarii i Rosji czyli tam gdzie kościół katolicki nie miał wpływu. Przedstawiają one wiedzę bardzo zbliżoną do wed hinduskich. Jak wiadomo  odnaleziono także wyraźne dowody na pobyt Izraelitów w Indiach. To właśnie z Indii wywodzą się arianie czy inaczej mówiąc indoeuropejczycy:

Indoeuropejczycy – umowna nazwa grupy ludów posługujących się językami indoeuropejskimi, pochodzącymi wedle językoznawców od wspólnego praindoeuropejskiego korzenia. Dawniej wszystkich Indoeuropejczyków nazywano Ariami, obecnie nazwa ta jest używana jedynie w odniesieniu do ludów indoirańskich. Wikipedia

Słowianie wykazują także wyraźne pokrewieństwo z ziemią perską – obecnym Iranem
Dlaczego w Polsce nie ma dowodów o wpływach indoeuropejskich? Tak jak w 1989 roku zaczął się nowy rozdział od którego cały układ postkomunistyczny chciał uciec ze swoim hasłem naczelnym: „wybierzmy przyszłość”, tak w roku 966 wraz z poddaniem się kościołowi katolickiemu straciliśmy tożsamość. Tak jakby od tego roku zaczęła się historia Polski co i jest propagowane kłamliwie w podręcznikach. Nikt nie zna historii Polski z przed roku 966. Historia z przed poddaństwa watykańskiego została staranowana i zrównana z powierzchnią ziemi.
Kiedyś rozmawiałem z dosyć bystrą absolwentką historii. Powiedziała mi, że jest wiele tematów, źródeł historycznych w Polsce do których zwykły Polak ma zakaz. Nie pamiętam szczegółów.

Po przeczytaniu Wed Słowiańskich doszedłem do wniosku potwierdzającego tezę iż  Rosjanie i ogólnie Słowianie są plemieniem zaginionym Izraela i dlatego tak usilnie byliśmy przez setki lat niszczeni zepchnięci obecnie do strefy buforowej między Niemcami a Chazarską Rosją.

Przedstawiam wybrane fragmenty wed niesłychanie podobne do wielu części Biblii.

——————————————————-

Czcijcie Rodziców swoich,
i utrzymujcie ich w starości,
bo jak wykażecie troskę o nich,
tak i o was zatroszczą się dziecięta wasze”

niczym przykazanie biblijne lekko rozbudowane

——————————————————-

5 (21). Zachowajcie pamięć o wszystkich Przodkach Rodów waszych
i wasi potomkowie będą pamiętać o was”

typowe dla izraelitów – zainteresowanie genologią

_________________________

„Brońcie starych i małych,
ojców i matek, synów i córek,
gdyż to Krewni wasi, mądrość i piękno narodów waszych…
Wychowajcie w dzieciętach swoich
miłość do świętej ziemi Rasy,
żeby nie łakomili się cudami zamorskimi,
a mogli same uczynić cuda
wspanialsze i piękniejsze,
ku chwale świętej ziemi waszej”

obrona krwi jak w Izraelu

——————————

6 (22). Nie czyńcie cudów dla dobra własnego,
a czyńcie cuda dla dobra Rodu swego i Rodu Niebieskiego…
Pomóżcie bliźniemu w nieszczęściu jego,
a gdy do was nieszczęście przyjdzie
pomogą i wam bliźni wasi…
Czyńcie dzieła dobre,
ku chwale Rodu waszego i Przodków waszych,
a otrzymacie opiekę od Bogów Jasnych waszych…

jak przykazanie Isusa (Jezusa Chrystusa – przyp. Jarek Kefir)

——————————-

Następne życia wg zasad Isusa:

9 (25). Nie czyńcie krzywd sąsiadom waszym,
żyjcie z nimi w pokoju i harmonii…
Nie poniżajcie innych ludzi,
a nie będziecie poniżeni…
Nie czyńcie krzywdy ludziom innej wiary,
gdyż bóg-Stwórca Jedyny nad wszystkimi Ziemiami…
i nad wszystkimi Światami…

——————-

10 (26). Nie sprzedawajcie ziemi waszej za złoto i srebro,
gdyż przekleństwa na siebie ściągniecie
i nie będzie przebaczenia po wszystkie dni bez reszty…
Brońcie ziemi waszej, a
zwyciężycie bronią prawą wszystkich wrogów Rasy

Przestroga przed tym co robią kolejne rządy okrągłego stołu a obecnie Tusk

—————————————–

13 (29). Kto ucieknie z ziemi swej na obczyznę
w poszukiwaniu życia łatwego,
ten odstępcą Rodu swego,
nie będzie wybaczenia Rodu jego,
gdyż odwrócą się Bogowie od niego…
Nie radujcie się z nieszczęścia cudzego,
gdyż kogo cudze nieszczęście cieszy,
ten do sobie nieszczęście wzywa…
Nie oczerniajcie i nie śmiejcie się,
z tych, co was miłują
a odpowiadajcie na miłość miłością
by doświadczyć opieki Bogów waszych…
Kochajcie bliskiego waszego, jeżeli on tego godny…

———————–

miły nakaz kobiecości i znów zalecenie niczym z Biblii

14 (30). Niech brat siostry swej za żonę nie bierze,
a syn – matki swej
, bo Bogów rozgniewacie
i krew Rodu zmarnujecie…
Nie bierzcie żon z czarną skórą,
gdyż sprofanujcie dom i swój Ród zmarnujcie,
biorąc żony ze skórą białą,
swój dom rozsławicie…
i swój Ród przedłużycie…
Żony odzień męskich nie noście,
gdyż kobiecość stracicie,
a noście żony to, co wam polega na…

——

i znowu nakaz wstrzemięźliwości w piciu alkoholu o czym w Księdze Salomona i nie tylko

16 (32). Kochajcie żony mężów swoich,
gdyż oni obroną i oparciem waszym, i całego Rodu waszego…
Nie nadużywajcie chmielonych napoi,
miejcie umiar w piciu,
gdyż kto nadużywa alkoholu,
traci wygląd ludzki…

Ponownie jakby  z księgi Salomona:

14 (62). W samorozwoju jest osiemnaście przymiotów:
powściągliwość w działaniu,
bezczynności i nastawieniu na wytyczony cel,
poskromienie niesprawiedliwości, osądzania, pychy,
niskich pragnień, gniewu niesprawiedliwego,
przygnębienia, chciwości, donosicielstwa, zazdrości,
złożyczenia, rozdrażnienia, niepokoju,
zapominalstwa, gadatliwości, zarozumialstwa.

15 (63). Tak człowiek pojmujący samorozwój…
staje się trzeźwym,
on posiada osiem cech: sprawiedliwość,
zdolność do rozmyślania,
zdolność do samopoznawania,
zdolność do badań, niewzruszoność,
uczciwość, niewinność, skupienie…

—————————–

Ostrzeżenie przed żmijami i smokami i nakaz odejścia od krwawych ofiar

8 (72). Inne zaś Rody Rasy Wielkiej
rozsieją się po całym obliczu Ziemi-Midgard…
i przejdą za Himawat-góry…
i nauczą ludzi ze skórą koloru Mroku,
Mądrości Świata Świetlistego…
Ażeby przestali przynosić
ofiary straszne, krwawe,
swojej bogini – Czarnej Matce
i Żmijom-Smokom ze Świata Nawi,
a odzyskali nową Boską Mądrość i Wiarę…

—————————————-

Fragment na wzór apokalipsy:

10 (74). Ale przyjdą ze Świata Ciemności cudzoziemscy wrogowie, i zaczną schlebiać Dzieciom Ludzkim słowa schlebiające, przez kłamstwo przykryte. I będą zwodzić starych i małych, i córki Człowiecze będą brać za żony Irynirować będą między sobą… i między ludźmi… i między zwierzętami… I przyuczać do tego zaczną wszystkie narody Midgard-Ziemi, a tych, którzy nie będą słuchać słów ich, i naśladować czynów żałosnych Cudzoziemców, poddadzą męczarniom i cierpieniom… 

Dokładny obraz nacji która podbiła świat finansowo podstępem, wtapiając się poprzez małżeństwa z kobietami krajów europejskich w tym także Polski i Rosji.

———————————

Opis odpowiednika plemienia żmijowego: homoseksualizm i farbowanie

12 (76). Po szarej skórze ich,
poznajecie Cudzoziemskich wrogów…
Oczy koloru Mroku u nich i dwupłciowi oni,
i mogą być żoną, jak i mężem.
Każdy z ich może być ojcem albo matką…
Pokrywają oni farbami twarze swoje,
żeby upodobnić się do Dzieci Człowieczych…
i nigdy nie zdejmują odzień swoich,
ażeby nie obnażyła się nagość zwierzęca ich…

——————————-

Cechy plemienia żmijowego:

13 (77). Kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
zdobędą oni liczny kraje
Midgard-Ziemi,
jak już postępowali na innych Ziemiach,
w wielu Światach w Czasach poprzedniej Wielkiej Assy,
ale zostaną zwyciężeni oni,
i zesłani w kraj Gór rękodzielny,
gdzie będą mieszkać ludzie ze skórą koloru Mroku
i potomkowie Rodu Niebieskiego
pochodzący z ziemi Boga Nija.
I dzieci Człowiecze zaczną uczyć pracy ich,
ażeby mogli sami hodować zboża
i warzywa dla żywienia dzieci swoich…

——————————————

Świadomość rasowa, przekonanie o swej wartości. Monoteizm i dowód na istnienie rodu niebieskiego czyli rasy ludzi stworzonych przez Boga, nieskażonych krwią upadłych:

1 (81). I powiedział Mędrzec Swiatozar,
z sławnego Rodu Swiatorusow,
Piorunie Wiecznieprzepiękny:
Ty, powiedz-opowiedz, Piorunie-Ojcze,
co że będzie ze Świętą ziemią Rasy Wielkiej
i Wiarą Przodków naszych?
Odpowiedz-powiedz Jasny Boże,
Jeśli przyjdą czasy ciężkie
dla Synów Rasy Wielkiej, to,
kto może uratować świętą ziemię Rasy…
i potomków Rodu Niebieskiego?

———————————————

Kolejna apokalipsa:

2 (82). Mówił Bóg wielce mądry, takie słowa:
Wiedzcie ludzie, co ciężkie czasy…
przyniesie potok Rzeki Czasów
na świętą ziemię Rasy Wielkiej…
I ostaną na ziemi tej,
jedynie kapłani-strażnicy Starej Wiedzy
i Mądrości Ukrytej…
… Gdyż wykorzystają ludzie
Siłę żywiołów Midgard-Ziemi
i zniszczą Mały Księżyc
i Świat swój piękny…
I obróci się wtedy Swaroży Krąg
i przerażą się ludzkie Dusze…

Wypisz wymaluj obecne czasy:

4 (84). Ludzie chować się będą przed deszczami zatrutymi,
śmierć niosącymi w pieczarach,
i żywić się będą ciałami zwierząt,
gdyż owoce drzew trucizną się wypełnią
i liczni ludzie pomrą,
skosztowawszy tego jedzenia

Otrute wody strumieni wiele śmierci przyniosą
Dzieciom Rasy Wielkiej

i potomkom Rodu Niebieskiego,
i cierpienia ludziom przyniesie pragnienie

Najbliższa możliwa przyszłość:

5 (85). I po radzie Cudzoziemców,
skrycie przybyłych na Midgard-Ziemię,
ludzie pozbawiać zaczną jeden drugiego Życia…
dla łyku świeżej wody,
dla kawałka czystego pożywienia…
I zaczną zapominać oni Starą Mądrość
i Prawa Boga-Stwórca Jedynego

———————————-

Przemiany w których obecnie uczestniczymy:

8 (88). I przyjdą kapłani Cudzoziemscy
w ziemię Rasy Wielkiej
udając handlowców i bajarzy,
i fałszywe legendy przyniosą oni,
i zaczną uczyć życia nieprawego
ludzi Rasy Wielkiej,
nie kierowanych Złem i Oszustwem…
I wielu ludzi da się zwieść
wpadną w sieci Pochlebstw i Oszustwa,
i zamienią Świat Prawi na dziewięć wad:
rozpusta, kłamstwo, zarozumialstwo, brak duchowości,
nieobowiązkowość, niewiedza,
niezdecydowanie, lenistwo i obżarstwo…

—————————————

Nostardamus i Jackowski przy tym tekście to przedszkole przepowiedni:

11 (91). Na siedem Kręgów Życia okryje Ciemność
ziemie Rodów Rasy Wielkiej…
Wielu ludzi zginie od metalu i ognia…
Ciężkie nastaną czasy
dla narodów Midgard-Ziemi,
brat wystąpi przeciw bratu,
syn przeciw ojcu,
krew będzie lać się jak rzeki…
Matki będą zabijać
swe nienarodzone dzieci.
..

Głód i Duchowa pustka 

————————————–

Uratowanie rasy ludzkiej:

12 (92). Ale nie dopuści Bóg-Stwórca Jedyny
i Ród Niebieski do zagłady Rasy…
Odrodzenie Rasy Wielkiej
i przebudzenie ducha-opiekuńczego
synów Rodu Niebieskiego
przyniesie Biały Pies,
Posłany przez Bogów
na świętą ziemię Rasy Wielkiej…
Oczyści się święta ziemia
z tysiącletniego niewolniczego jarzma Cudzoziemskich wrogów,
którzy składają w ofierze
krew i ciało dzieci swoich,
i kłamstwem i pochlebstwami nieprawymi
trują Dusze dzieci Rodu Niebieskiego...

Wskazanie jakoby nasza rasa pochodziła wprost od Boga

————————————–

Zapowiedź wojny atomowej:

16 (96). Miliony żyć zabiorą bezmyślne wojny
dla zaspokojenia życzeń Cudzoziemców,
gdyż czym więcej będzie wojen…
i śmierci między Dziećmi Człowieczymi,
tym większe bogactwa
zyskują wysłańcy Świata Ciemności
i posiądą wpływ nad umysłami
licznych z Rasy Wielkiej…
Ciemne moce dla osiągnięcia swych celów
zastosują także Faszę-Niszczyciela
i Ogniste Grzyby śmierć niosące
podniosą się nad Midgard-Ziemią
… 

—————————

O naturze upadłych aniołów i ich dziełach

6 (134). Fasz-niszczyciel wyparował rzeki, morza,
i niebo wypełniły czarne chmury,
przez odór nieprzenikniony, światła promień nie przechodzi…
… i Życie nie wróci w ten Świat nigdy…

—–

To zdarzyło się z wieloma Ziemiami,
gdzie przebywali wrogowie ze Świata Ciemnego

Ich przyciągały bogactwa i minerały,
które miały te Ziemie przepiękne…
Pochlebstwami zdobywszy zaufanie mieszkańców,
napuścili ludzi na siebie wzajemnie…
Tak w tych Światach wojny zostały zrodzone…

Po przeczytaniu wed słowiańskich mam wrażenie, że niektóre z niej wersy  mogły być wycięte z Biblii. Z drugiej strony jestem pewien, że Watykan kryje jeszcze wiele odpowiedzi na nie zadane pytania.”

Źródło: http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/02/wedy-slowianskie-zbiorem-praw.html

Podobny tekst o Izraelskim pochodzeniu Słowian:
http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/01/czy-slowianie-sa-izraelitami.html

6 myśli nt. „Zaginione Wedy słowiańskie: starożytna wiedza naszych przodków

 1. Indie były zamieszkałe przez białych ludzi jeszcze w okresie naszej ery. Trzeba gdzieś poszukać dokumentów źródłowych. Natomiast Słowianie nie są zaginionym plemieniem Izraela. Mamy zupełnie inną budowę, łatwo jest rozpoznać mieszkańców bliskiego Wschodu. Chazarowie to byli ludzie którzy są bardzo podobni do Słowian i mieszkali w starożytnej Persji. Wskutek walk etnicznych przesiedlili się na Wschód i przyjęli Judaizm jako religię.
  Zgadzam się z tym ucięciem historii na roku 966 co czyni religia Rzymska. Należy wrócić przynajmniej do lat około 820ne i zobaczyć nasze granice Zachodnie ‚Limes Sorabicus’ o czym każdy Polak powinien wiedzieć a wie raczej mało.

  Lubię

  • „To właśnie z Indii wywodzą się arianie czy inaczej mówiąc indoeuropejczycy”

   ARIANIE to arianie, ARIOWIE to ariowie, może czasem sprawdzi się, co się publikuje…. ;)

   Lubię

 2. Pingback: Wedy słowiańskie: starożytna wiedza naszych przodków | Medycyna naturalna, afery medyczne, nasze zdrowie, fizyczność i duchowość

 3. Zakładając, że „wedy słowiańskie” nie są pisane współcześnie przez ruskich rodzimowierców, to spaskudziłeś tekst swoimi komentarzami. Każdy ma własny rozum. Pozwól im z niego skorzystać.
  Jeżeli chodzi o pochodzenie żydów. Oni sami tego nie wiedzą. Jedni mienią się Grekami, inni Egipcjanami. Jezus, głoszący naukę Zaratustry, rozpoznał w nich synów szatana (ew. św. Jana).Inni identyfikują ich z Habirami, czyli wielorasową zbieraniną zajmującą się rozbojem. Około 80% to Hazarzy, lud tureckopodobny, który dał się obrzezać, czyli przyjął Jahwę za swego boga.Żydzi w USA uważają siebie za ludzi „Księgi” a nie za naród. W spisach ludności Żydów nie ma. Filozof polski A, Wacyk pisze: „Żył w Aleksandrii w I w. n.e. teolog hebrajski Philo Iudaeus. On bezosobowy ABSOLUT Greków spresonalizował w postać żydowskiego Jahwe i nazwał go bogiem., a na jego syna Chrystusa przeniósł nazwę i atrybutyy stoickiego LOGOSU”. „Jako ludzie księgi” mają swój krótki rodowód. Wywodzenie Słowian od żydów jest nieodpowiedzialnością. Obrażą się żydzi, , obrażą się Słowianie i słusznie.
  Słowianin to dla żyda GOJ, a „goj to bydle, które ma na żyda pracować”.. -(słowa głównego rabina Izraela sprzed paru miesięcy). Obudź się..

  Lubię

 4. Coś ten Abel Polak to chyba nie Polak.Adam i Ewa w raju mówili po polsku więc nie jestesmy izraelitami bo izrael jeszcze nie istniał jak my zaistnielismy.My i tylko my jako SŁOWIANIE jestesmy narodem wybranym i dlatego chcą nas zniszczyć (na siłę nas przechrzczono,odbierano nam narodowośc,wojny toczyły sie zawsze na naszym terytorium.DLACZEGO?Chazarowie to plemię żydowskie najgorsze z najgorszych które rozpleniło sie po całej Europie.Wszystko mozna sprawdzić,a Rosjanie to Słowianie tak jak my.

  Lubię

 5. Najnowsze badania pokazują bardzo bliskie pokrewieństwo Słowian – szczególnie obecnych Polaków ze spora cześcią mieszkańców Persji (Iranu) i Indii (głównie kasty kapłanów). W dodatku u nas jest największe zróżnicowanie genetyczne w ramach rodu czyli tu byliśmy dłużej – znaczy się złowianie – R1a1.Jakby nie kombinować to raczej mieszkańcy Persji i Indii pzrybyli tam z Europy kilka tysiecy lat temu a nie odwrotnie. Inaczej to trzeba by strasznie komplikować teorię, a w nauce przyjmuje się zasadę brzytwy Okhama – wierze się najprostrze wytłumaczenie. CZasami najprostrze jest w sprzeczności w intuicyjnym albo raczej narzuconym nam wczesniej założeniem, że Słowianie przyszli ze wschodu. Tak pzryszli ze wschodu ale pewnie jkaieś 10tys lat temu. Tu sie rozwineli, zbudowali cywilizację i zanieśli ją na wschód. Pozdrawiam

  Lubię

Skomentuj artykuł:

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s