Abonament RTV jest bezprawny! Podaj dalej

Abonament radiowo telewizyjny: kontrowersje. Płacić czy nie?

Uaktualnienie, 23 lutego 2013:
Otrzymuję wiele wiadomości, że od stycznia tego roku państwowe instytucje rozpoczęły masowe ściągnie zaległości abonamentowych, nawet za kilka lat. Rządzących nie obchodzą ekspertyzy prawne ani nawet wyroki Trybunału Konstytucyjnego, ani nawet prawo europejskie, którym tak lubią wycierać sobie mordy.
Gdyż abonament RTV jest niezgodny z prawem polskim jak i europejskim. Oni po prostu szukają kasy gdzie się da, i wejdą Ci na konto, na pensję, emeryturę czy rentę, nawet wbrew prawu. Ot, jak na Dzikim Zachodzie, lub gorzej.
Wiem, że można napisać podanie o umorzenie zaległości bądź ich cofnięcie.

Wyrejestrowujcie swoje odbiorniki RTV!

Uczestnicząc w bojkocie płacenia abonamentu RTV (czyli: wyrejestrowując swój odbiornik RTV – kliknij poradnik: jak nie płacić abonamentu) – uderzymy w telewizję produkującą coraz więcej debilnych i ogłupiających telenoweli, produkującą dzienniki w których nie ma ani krztyny prawdy. Telewizji uczestniczącej we współczesnej formie cenzury – politycznej poprawności. Telewizji, która zaprasza non stop tych samych, skompromitowanych polityków z góra pięciu partii politycznych, nie dopuszczając do głosu prawdziwych patriotów z prawej i lewej strony sceny politycznej! A mecze naszej reprezentacji? Nie dość, że jesteśmy zmuszani do płacenia abonamentu RTV i 100 złotych za kablówkę, to żeby zobaczyć mecz reprezentacji Polski musimy płacić dodatkowe 20 złotych, za każdym razem! Dziękujemy naszej wspaniałej telewizji za tysiąc telenowel na dobę i ani jednego meczu, i ani jednego dobrego filmu czy dokumentu na poziomie.

Abonament RTV bezprawny! Czy płacić abonament?

Osoby wezwane do zapłaty abonamentu powinny przeczytać Kodeks Spółek prawa handlowego, który wyraźnie stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania.

Stworzona w III RP TVP S.A. – jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Żaden posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierał umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw abonamencie dotyczyła TVP która była w PRL-u firmą państwową i która działała na zupełnie innych zasadach, w której obowiązywały ograniczenia płacowe. Ale rządzący się chcieli płacić swoim pupilom krociowe wynagrodzenia to powstała TVP SA jako spółka prawa handlowego mogła już tak działać, biznes – to biznes i co komu do tego, żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały.

W tej sytuacji widać jasno jak na dłoni, że zapomniano, iż ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy i tu popełniono błąd. Reasumując Ci – co płacą datki na TVP SA robią to z przyzwyczajenia oraz z braku wiedzy nie orientują się, że nie muszą tego robić.

Naszym zdaniem Rada Nadzorcza TVP Spółka Akcyjna powinna być natychmiast odwołana i postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem nienależytego sprawowania swoich funkcji, które są wysoko opłacane, a Zarząd Spółki również za bezczynność i świadome generowanie strat Spółki. Planowane na ten rok straty to ponad 60 mln zł. Pytanie co na to właściciel udziałów – pewnie też liczy na narodową zrzutkę, bo “ciemny” lud jest cyklicznie straszony w mediach komornikami, egzekucjami i firmami windykacyjnymi, a pranie mózgów powoduje, że ludzie coraz mniej kumają i ze strachu lub dla świętego spokoju w zębach kasę przyniosą.

źródło: http://radiorp.fm/index.php/polska/polska/spoleczenstwo/639-nie-musicie-placic-abonamentu-rtv-nie-dajcie-sie-wyrolowac

Abonament: wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Tutaj jest cały wyrok TK w tej sprawie:

http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/wyrok-tk-z-dnia-16-marca-2010-r-sygn-akt-k-24-08-22-3-a-2010

I mały urywek najważniejszy z tego wyroku:
„Odesłanie – w art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej – do egzekucji administracyjnej, której z powodu wadliwości legislacyjnej nie da się prowadzić”

Tak rozpisując ten wyrok po kolei mamy następny motyw:

” (…) Podkreślił, że odesłanie do ustawy egzekucyjnej nie pozwala na sprawne egzekwowanie zaległości abonamentowych, gdyż „ustawa abonamentowa nie przewiduje wydania decyzji stanowiącej podstawę stwierdzenia niewywiązywania się gospodarstwa domowego z obowiązku uiszczenia abonamentu w ustawowym terminie. Powoduje to, że w rzeczywistości egzekucja administracyjna zaległości z tytułu abonamentu nie jest prowadzona, tak samo jak egzekucja opłat karnych”.
(…) Brak regulacji niezbędnych do wydawania decyzji stwierdzających niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia abonamentu (a także opłaty karnej), ustalających wysokość zaległości (mającej być przedmiotem egzekucji) i określających termin ich zapłaty uniemożliwia – w opinii Prokuratora Generalnego − egzekucję administracyjną”.
„Operator publiczny jest obecnie podmiotem prawa prywatnego – jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, niemającą uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych, co uniemożliwia prowadzenie skutecznej egzekucji administracyjnej. W tej sytuacji odesłanie do przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest normą pustą”.
http://www.tvp.pl/o-tvp/abonament/aktualnosci/abonament-rtv-to-sie-oplaca/4727914

Nie jest podane Dlaczego trzeba płacić abonament, czyli brak tej podstawy prawnej:

„(..)Telewizja Polska S.A. przypomina o obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych do 25 dnia każdego miesiąca. Obowiązek dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników radiowych i telewizyjnych z wyłączeniem osób ustawowo zwolnionych.

Natomiast w innym motywie jest mowa o ustawie z 2005 roku .
Podstawą prawną do pobierania abonamentu radiowo-telewizyjnego jest ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Szczegółowe rozporządzenia dotyczące trybu ściągania opłat i wysokości stawek wydaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. O obowiązku rejestracji i sposobie kontroli płacenia abonamentu rozstrzyga minister infrastruktury.”

Całość – niestety skasowano ten link: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/abonament/abonamentrtv_informacja_0720

Chyba cały widz na tym motywie polega i jest on najważniejszy w sprawie . Jeśli podmiot jest inny niż w ustawie – to sorry, obowiązku nie ma.

A tutaj podstawa:

Faktycznym odbiorcą abonamentu RTV w Polsce jest Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Co najmniej ta pierwsza jest obecnie podmiotem prywatnym (co oznacza np. brak zakazu zbyt wysokich zarobków, czyli brak tzw „ustawy kominowej”). Kodeks spółek prawa handlowego (Telewizja Polska S.A. jest to spółka akcyjna, utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego), który wyraźnie stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Jedynie na podstawie takiej umowy można wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego zobowiązania.

I bardzo ważny przypis 10:
I gdyby faktycznie TVP należała do państwa to byłby taki obowiązek nałożony ustawowo, ale tak nie jest.

Za wiki: pl.wikipedia.org/wiki/Abonament_radiowo-telewizyjny

Podstawy prawne abonamentu RTV i wątpliwości

I jeszcze ciekawostki za zalinkowanym poniżej artykułem:
„O tym, że organa państwa same mają wątpliwości, czy abonament jest w ogóle legalny, świadczy to, że nikomu z nie płacących nie wytoczono procesu (firmy telekomunikacyjne mogą wyłączyć telefon). Dlatego abonament radiowo-telewizyjny płaci najwyżej co czwarty posiadacz telewizora, a przeszło połowa odbiorników nie jest w ogóle zarejestrowana. Tylko 40 proc. spośród zarejestrowanych na poczcie ok. 9,5 mln posiadaczy telewizorów płaci abonament. Większość tego nie robi, bo nie musi”.

„Abonamentu RTV nie musimy płacić także dlatego, że nie można tego skontrolować. Poczta Polska zatrudnia 55 kontrolerów, którzy nie mają jednak faktycznych uprawnień wykonawczych. Ich prawne umocowanie opiera się na “pisemnym upoważnieniu, którego wzór stanowi załącznik” (do rozporządzenia ministra łączności z 16 lipca 1993 r.)”.

http://www.wprost.pl/ar/9985/Abonament-czyli-haracz/

Krajowy Rejestr Długów

W temacie wpisywania w Krajowy Rejestr Długów:
„Tyle, że groźba KRRiT dotycząca wpisywania do KRD może okazać się bezprawna”.

Tak przynajmniej uważają prawnicy w trzech kancelariach, których o opinię zapytała “Gazeta Wyborcza”. – Pomimo niedawno wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych finalnie nie dopuszczono w ustawie możliwości przekazywania informacji gospodarczych o wierzytelnościach publicznoprawnych – tłumaczy Monika Drab-Grotowska, z Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler. A taką wierzytelnością, jak mówi, jest abonament.

Co może zrobić osoba wpisana na czarną listę?
-Wystąpić z żądaniem usunięcia wpisu, co nie wyłącza ewentualnych dalej idących roszczeń, np. o naprawienie szkody wyrządzonej bezprawnym ujawnieniem informacji, czy choćby o ochronę dóbr osobistych – twierdzi Drab-Grotowska.

Dyskusyjna jest też kwestia, czy można domagać się zaległości abonamentowych aż pięć lat wstecz.
Rada, powołując się na ordynację podatkową, twierdzi że tak.

Tyle, że jak odpowiadają prawnicy: „abonament nie jest podatkiem, więc przedawnia się po trzech latach”

Info z tego artykułu: http://www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/nieplacenie-abonamentu-nadal-bezkarne,192723.html

Wyrok przeczytałam kilkakrotnie. Mile widziana byłaby tutaj pomoc prawnika co po raz kolejny napiszę.
W wyroku pewne kwestie zostały pominięte – zaprzestano ich rozpatrywania na podstawie np.ich wycofania – vide Rzecznik Praw Obywatelskich.
O tutaj – a swoją drogą ciekawe czemu te kwestie i jakie kwestie tak zgrabnie pominięto?

Marszałek Sejmu stwierdził, że wymienione ustępy art. 7 ustawy abonamentowej nie gwarantują skutecznego egzekwowania opłat abonamentowych, co wynika z konstrukcji normatywnej, opartej na założeniu, że operator publiczny i kierownicy jego poszczególnych jednostek organizacyjnych będą wykonywali funkcję organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia egzekucji. Tymczasem pozycja ustrojowa tych podmiotów jest nieadekwatna do charakteru obowiązku, należącego do sfery prawa publicznego i realizowanego „narzędziami” prawa administracyjnego.

I moim zdaniem (ale tylko moim) nie jest ważna zgodność abonamentu z Konstytucją we wszystkich punktach – ani fakt czy mamy go płacić – bo z ustawy wynika taki obowiązek płacenia i od tego nie można się uwolnić, ALE ważny jest sam fakt,że na chwilę obecną egzekucja administracyjna należności jest nieskuteczna ponieważ jest wadliwa legislacyjnie.

Najważniejszy fragment z tego wyroku:
„odesłanie – w art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej – do egzekucji administracyjnej, której z powodu wadliwości legislacyjnej nie da się prowadzić”

http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/wyrok-tk-z-dnia-16-marca-2010-r-sygn-akt-k-24-08-22-3-a-2010

O wadliwości legislacyjnej tutaj:

http://www.hfhr.pl/nawet-dobre-prawo-sie-nie-obroni-gdy-zostalo-przyjete-z-naruszeniem-procedury-legislacyjnej/

Wyrejestrowanie odbiorników RTV – lepsza alternatywa:

Komentarz MP: Muszę przyznać, że pozostawiono nam opcję godną „demokratycznego” państwa. Proponuję od razu wyrejestrowanie odbiornika. Można to zrobić przez internet:

http://pieniadze.fakt.pl/Jak-nie-placic-abonamentu-Poczta-Polska-i-abonament-jak-wyrejestrowac-telewizor,artykuly,183746,1.html

Jest tu jednak pewien kruczek, który może nas drogo kosztować. Jeśli bowiem zostawimy sobie odbiornik do np. odtwarzania filmów wideo, to w przypadku kontroli, zostaniemy ukarani. Nawet jeśli nie oglądamy ścierwo-mediów.

Przymus płacenia za coś co nie można nawet nazwać „telewizją” lecz propagandą  jest moim zdaniem niezgodny z Konstytucją i w ogóle z prawem. Finansowanie działalności kryminalnej, a taką jest dezinformacja, jest przestępstwem. Czyli państwo niejako zmusza nas do popełniania przestępstwa.

Co do ”wiadomości” w propagandówce o nazwie „telewizja” czy „radio” mało kto ma chyba złudzenia, że mają wiele wspólnego z prawdą. No, może z wyjątkiem pogody. (…)
Najbardziej bulwersująca jest jednak promocja ludobójstwa jakim jest np. GMO czy szczepionki. Są to działania które można spokojnie nazwać terroryzmem, bowiem mają na celu zniszczenie naszego zdrowia i życia i to w skali całej ludności kraju.

Nie będę tu obarczał tylko naszych władz. Rotszyldowska dywersja medialna obejmuje obecnie niemal cały świat. William Colby, szef CIA kiedyś powiedział:
„CIA ma w posiadaniu wszystkich, którzy coś znaczą w mediach”
(„The Central Intelligence Agency owns everyone of any significance in the major media”).
Dotyczyło to wtedy USA, jednak rozlało się to na większą część globu i można to zastosować też do Polski. Zresztą można zauważyć, że „wiadomości” międzynarodowe są niemal dokładnym powtórzeniem kłamstw mediów „amerykańskich”.
Colby powiedział też, że celem CIA jest osiągnięcie takiego stanu, żeby wszystkie wiadomości były tworzone sztucznie dla osiągnięcia określonych celów politycznych.
Ten ostatni chyba uczciwy i skromny szef  CIA Powiedział widocznie za dużo, bowiem w 1996 roku został zamordowany. Warto nadmienić, że to Colbyemu zawdzięczamy częściowe ujawnienie afery z pedofilami w Waszyngtonie o nazwie Franklin Cover-up.

Tak się niestety stało jak przewidział Colby. W 2008 roku wybuchła afera, o której mało kto informował w polskojęzycznych ścierwo-mediach. Okazało się, że Departament Obrony wydaje grube setki milionów dolarów na przygotowywanie propagandówek na temat „wojny z terrorem”. Propagandówki te były potem puszczane w wielu stacjach telewizyjnych jako … wiadomości. Żywcem wyjęte z goebbelsowskiej szkoły propagandy.

Nie ma co się łudzić, że w Polsce jest inaczej. Zanikły już prawie wszystkie programy interwencyjne i śledcze, dzięki którym coś się jeszcze dowiadywaliśmy o bandytyzmie jaki tu panuje. Wydaje mi się, że media prywatne ale też i publiczne mają podobnych zarządzających i lokatorów do domów publicznych, nie bez powodów nazywamy ich prostytutkami dziennikarskimi.

I takim ludziom mamy płacić?
Moja rada: już dzisiaj wyrzuć lub sprzedaj swój telewizor. Wystarczy ci internet, nie włączając hipnotycznego pudełka będziesz o wiele zdrowszy”

Czytaj też komentarze na stronie autora powyższego fragmentu (Monitor Polski):

http://www.monitor-polski.pl/co-zrobic-z-przymusem-placenia-za-klamstwa-i-terroryzm-medialny/

Podaj dalej!

119 myśli nt. „Abonament RTV jest bezprawny! Podaj dalej

 1. W takim razie możliwe jest uzyskanie odszkodowania za wprowadzenie w błąd i nienależną opłatę tegoż abonamentu …?
  Czy może ktoś ma pełną opinię prawną , która rozpatruje wszystkie możliwości m.in dochodzenia roszczeń ..??

  Lubię

  • Płacę tym s**** ścierwo mediom aby komornik nie wlazł na emeryt. 18 zł. Nie ogladam tego nie da się oglądać mam pakiet za 4,50 nie 57 zł.Mędy z ekranu psuja humor z nachalnymi reklamami co naście min. radio podobnie traktuję.W necie mam nie zależne infa i mysz zamiast pilota

   Lubię

   • Wyrejestruj ten śmietnik na poczcie.Weź blankiet…Jakby pani z poczty pier..oliła smuty typu: a ktoś tam w domu i tak ogląda to powiedz że telewizopr się zje..ał a radio już dawno w śmietniku..Wyrejestruj i proszę CIĘ nie płóać skórwy…msynom…

    POZDRAWIAM

    Lubię

 2. A czy do powyższego artykułu można by było dodać info, jak bronić się w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty? Jak konkretnie i skutecznie się bronić?

  Lubię

 3. Tutaj jest cały wyrok TK w tej sprawie :

  http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/wyrok-tk-z-dnia-16-marca-2010-r-sygn-akt-k-24-08-22-3-a-2010

  I mały urywek NAJWAŻNIEJSZY z tego wyroku :
  − *odesłanie − w art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej − do egzekucji administracyjnej, której z powodu wadliwości legislacyjnej nie da się prowadzić*

  Tak rozpisując ten wyrok po kolei mamy następny motyw :

  Podkreślił, że odesłanie do ustawy egzekucyjnej nie pozwala na sprawne egzekwowanie zaległości abonamentowych, gdyż *ustawa abonamentowa nie przewiduje wydania decyzji stanowiącej podstawę stwierdzenia niewywiązywania się gospodarstwa domowego z obowiązku uiszczenia abonamentu w ustawowym terminie. Powoduje to, że w rzeczywistości egzekucja administracyjna zaległości z tytułu abonamentu nie jest prowadzona, tak samo jak egzekucja opłat karnych*.
  …(…)
  Brak regulacji niezbędnych do wydawania decyzji stwierdzających niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia abonamentu (a także opłaty karnej), ustalających wysokość zaległości (mającej być przedmiotem egzekucji) i określających termin ich zapłaty uniemożliwia – w opinii Prokuratora Generalnego − egzekucję administracyjną*.
  *Operator publiczny jest obecnie podmiotem prawa prywatnego − jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, niemającą uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych, co uniemożliwia prowadzenie skutecznej egzekucji administracyjnej. W tej sytuacji odesłanie do przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest normą pustą*.

  Lubię

  • Nie ważne co twierdzi prokurator generalny, ważne co orzekł sąd.
   cytat z uzasadnienia sądu:
   „1.5. Zgodnie z ustawą abonament jest pobierany za używanie odbiorników, w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez media publiczne (art. 1 i art. 2 ust. 1). Dla zapewnienia sprawnego gromadzenia środków na ten cel, ustawodawca przyjął szereg rozwiązań:

   – domniemanie używania odbiornika przez jego posiadacza, o ile odbiornik ten znajduje się w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu (art. 2 ust. 2 ustawy abonamentowej),

   – ustawowy obowiązek rejestracji odbiornika (art. 5 ust. 1 ustawy abonamentowej),

   – powstanie obowiązku uiszczania abonamentu z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu rejestracji odbiornika (art. 2 ust. 3 ustawy abonamentowej),

   – wyznaczenie terminu płatności abonamentu na 25 dzień miesiąca, za który jest on należny, z możliwością jego uiszczania z góry za dłuższe okresy (z czym wiążą się zniżki; art. 3 ust. 4 i 6 ustawy abonamentowej).

   Abonament winien być płacony za każdy odbiornik oddzielnie (art. 2 ust. 4 ustawy abonamentowej), a reguła ta dotyczy np. instytucji państwowych i przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ze zm.; np. hoteli czy przewoźników). Wyjątkiem od niej jest, że osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym (a także niektóre inne podmioty − np. publiczne szpitale, sanatoria, żłobki, domy pomocy społecznej, szkoły publiczne i niepubliczne) uiszczają tylko jeden abonament niezależnie od liczby odbiorników użytkowanych w gospodarstwie domowym i samochodzie (względnie w zespole budynków i samochodach używanych przez instytucję; art. 2 ust. 5 ustawy abonamentowej). Tym samym w gospodarstwie domowym jeden abonament uiszczany jest niezależnie od liczby osób w nim pozostających i niezależnie od liczby użytkowanych odbiorników, co oznacza, że opłatę abonamentową w tej samej wysokości uiszcza osoba samotna posiadająca jedno radio i jeden telewizor i rodzina złożona z dwojga dorosłych i trojga dorastających (czy nawet pełnoletnich) dzieci, posiadająca np. cztery radia i trzy telewizory (np. w domu, dwóch samochodach i domku letniskowym).”

   Lubię

 4. http://www.tvp.pl/o-tvp/abonament/aktualnosci/abonament-rtv-to-sie-oplaca/4727914

  nie jest podane DLACZEGO TRZEBA PŁACIĆ czyli brak tej podstawy prawnej.
  …(..)Telewizja Polska S.A. przypomina o obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych do 25 dnia każdego miesiąca. Obowiązek dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników radiowych i telewizyjnych z wyłączeniem osób ustawowo zwolnionych.

  Natomiast w innym motywie jest mowa o ustawie z 2005 roku .
  Podstawą prawną do pobierania abonamentu radiowo-telewizyjnego jest ustawa z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Szczegółowe rozporządzenia dotyczące trybu ściągania opłat i wysokości stawek wydaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. O obowiązku rejestracji i sposobie kontroli płacenia abonamentu rozstrzyga minister infrastruktury.
  Całość :
  NIESTEY SKASOWANO TEN LINK

  http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/abonament/abonamentrtv_informacja_0720

  Stworzona TVP SA – jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej*.

  Chyba cały widz na tym motywie polega i jest on najważniejszy w sprawie .
  Jeśli podmiot jesrt innny niż w ustawie – to sorry ….obowiązku nie ma .

  A tutaj podstawa :
  Faktycznym odbiorcą abonamentu RTV w Polsce jest Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Co najmniej ta pierwsza jest obecnie podmiotem prywatnym (co oznacza np. brak zakazu zbyt wysokich zarobków, czyli brak tzw. „ustawy kominowej” ). Kodeks spółek prawa handlowego(Telewizja Polska SA[8] jest to spółka akcyjna, utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego[9]), który wyraźnie stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Jedynie na podstawie takiej umowy można wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego zobowiązania.
  Z wiki :
  pl.wikipedia.org/wiki/Abonament_radiowo-telewizyjny
  BARDZO WAŻNY PRZYPIS 10
  I gdyby faktycznie TVP należała do państwa to byłby taki obowiązek nałożony ustawowo ,ale tak nie jest .

  Lubię

 5. I jeszcze ciekawostki za zalinkowanym poniżej artykułem :
  *O tym, że organa państwa same mają wątpliwości, czy abonament jest w ogóle legalny, świadczy to, że nikomu z nie płacących nie wytoczono procesu (firmy telekomunikacyjne mogą wyłączyć telefon). Dlatego abonament radiowo-telewizyjny płaci najwyżej co czwarty posiadacz telewizora, a przeszło połowa odbiorników nie jest w ogóle zarejestrowana. Tylko 40 proc. spośród zarejestrowanych na poczcie ok. 9,5 mln posiadaczy telewizorów płaci abonament. Większość tego nie robi, bo nie musi*

  *Abonamentu RTV nie musimy płacić także dlatego, że nie można tego skontrolować. Poczta Polska zatrudnia 55 kontrolerów, którzy nie mają jednak faktycznych uprawnień wykonawczych. Ich prawne umocowanie opiera się na „pisemnym upoważnieniu, którego wzór stanowi załącznik” (do rozporządzenia ministra łączności z 16 lipca 1993 r.)*.

  http://www.wprost.pl/ar/9985/Abonament-czyli-haracz/

  Całość w linku :

  Lubię

 6. W temacie wpisywania w KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW :
  …*Tyle, że groźba KRRiT dotycząca wpisywania do KRD może okazać się bezprawna*.

  Tak przynajmniej uważają prawnicy w trzech kancelariach, których o opinię zapytała „Gazeta Wyborcza”. – Pomimo niedawno wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych finalnie nie dopuszczono w ustawie możliwości przekazywania informacji gospodarczych o wierzytelnościach publicznoprawnych*- tłumaczy Monika Drab-Grotowska, z Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler. A taką wierzytelnością, jak mówi, jest abonament.

  Co może zrobić osoba wpisana na czarną listę ?
  – Wystąpić z żądaniem usunięcia wpisu, co nie wyłącza ewentualnych dalej idących roszczeń, np. o naprawienie szkody wyrządzonej bezprawnym ujawnieniem informacji, czy choćby o ochronę dóbr osobistych – twierdzi Drab-Grotowska.

  Dyskusyjna jest też kwestia, czy można domagać się zaległości abonamentowych aż pięć lat wstecz.
  Rada, powołując się na ordynację podatkową, twierdzi że tak.

  Tyle, że jak odpowiadają prawnicy, *abonament nie jest podatkiem, więc przedawnia się po trzech latach*.

  Info z tego artykułu …

  http://www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/nieplacenie-abonamentu-nadal-bezkarne,192723.html

  Jeśli w czymś się mylę poproszę o skorygowanie mych komentarzy .

  Lubię

 7. W temacie wpisywania w KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW :
  …*Tyle, że groźba KRRiT dotycząca wpisywania do KRD może okazać się bezprawna*.
  Tak przynajmniej uważają prawnicy w trzech kancelariach, których o opinię zapytała „Gazeta Wyborcza”.
  – Pomimo niedawno wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych finalnie nie dopuszczono w ustawie możliwości przekazywania informacji gospodarczych o wierzytelnościach publicznoprawnych*- tłumaczy Monika Drab-Grotowska, z Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler.
  A taką wierzytelnością, jak mówi, jest abonament.

  Co może zrobić osoba wpisana na czarną listę?
  – Wystąpić z żądaniem usunięcia wpisu, co nie wyłącza ewentualnych dalej idących roszczeń, np. o naprawienie szkody wyrządzonej bezprawnym ujawnieniem informacji, czy choćby o ochronę dóbr osobistych – twierdzi Drab-Grotowska.

  Dyskusyjna jest też kwestia, czy można domagać się zaległości abonamentowych aż pięć lat wstecz.

  ..
  Rada, powołując się na ordynację podatkową, twierdzi że tak. Tyle, że jak odpowiadają prawnicy, *abonament nie jest podatkiem, więc przedawnia się po trzech latach*.

  Całośc w linku:

  http://www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/nieplacenie-abonamentu-nadal-bezkarne,192723.html

  Jeśli się w czymś mylę proszę o skorygowanie tego .Wychodzi na jedno ,że do czasu nowelizacji ustawy można legalnie abonamentu nie płacić .

  Lubię

 8. W temacie wpisywania w KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW :
  …*Tyle, że groźba KRRiT dotycząca wpisywania do KRD może okazać się bezprawna*.
  Tak przynajmniej uważają prawnicy w trzech kancelariach, których o opinię zapytała „Gazeta Wyborcza”.
  – Pomimo niedawno wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych finalnie nie dopuszczono w ustawie możliwości przekazywania informacji gospodarczych o wierzytelnościach publicznoprawnych*- tłumaczy Monika Drab-Grotowska, z Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler.
  A taką wierzytelnością, jak mówi, jest abonament.

  Co może zrobić osoba wpisana na czarną listę?
  – Wystąpić z żądaniem usunięcia wpisu, co nie wyłącza ewentualnych dalej idących roszczeń, np. o naprawienie szkody wyrządzonej bezprawnym ujawnieniem informacji, czy choćby o ochronę dóbr osobistych – twierdzi Drab-Grotowska.

  Dyskusyjna jest też kwestia, czy można domagać się zaległości abonamentowych aż pięć lat wstecz.

  Rada, powołując się na ordynację podatkową, twierdzi że tak.
  Tyle, że jak odpowiadają prawnicy, *abonament nie jest podatkiem, więc przedawnia się po trzech latach*.

  http://www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/nieplacenie-abonamentu-nadal-bezkarne,192723.html

  Jeśli w czymś się pomyliłam proszę o skorygowanie tego .

  Lubię

   • Nie ma za co dziękować :) – to sprawa , którą i ja się ,,interesuję” .
    W każdym razie wszystko co znajdę w temacie tutaj umieszczę.
    Przydałaby się ostateczna i jednoznaczna opinia prawnika w temacie .Nawet taka , którą za opłatą np. sms- możnaby wysłać i myślę ,ze wiele osób by sobie ją zakupiło by mieć podstawę prawną do odrzucenia nienależnych roszczeń .
    Zatem jest ,,interes” do zrobienia ;]

    W linku są dane TVP umieszczone w KRS -znajdują się na samym dole w opcji pobierz wydruk po środku formularza.
    Zmian w statucie przez cały okres istnienia było 11.

    https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu

    Lubię

 9. A teraz o kasie będzie ….czyli ZAROBKACH w TVP.

  Średnia płaca w TVP w 2011 r. wynosiła 6,9 tys. zł brutto
  — wynika z zestawienia wynagrodzeń, do którego dotarł „PB”.
  Dużo to czy mało? Polsat płacił mniej — około 6,6 tys. zł.
  Najlepsze wynagrodzenie zapewniał TVN — aż 8,1 tys. zł.
  Średnie płace w obu stacjach wyliczyliśmy na podstawie informacji podanych w raportach giełdowych (koszty wynagrodzeń oraz liczbę pracowników).

  (…)

  Z drugiej strony — zarobki trudne do wyobrażenia dla przeciętnego Polaka:
  jeden z dziennikarzy OTV Poznań zarabiał miesięcznie 57 044 zł.

  Najlepiej opłacało się być doradcą zarządu — otrzymywali średnio 14 842 zł, lub producentem — 15 974 zł.

  Dobrze zarabiali również pracownicy Ośrodka Programów Regionalnych, czyli TVP Info — średnio 10 237 zł, Agencji Produkcji Audycji Informacyjnych (APAI), która stanowi zaplecze wszystkich programów informacyjnych — 9798 zł, oraz TVP Sport — 8984 zł.
  Jak na ironię jednymi z gorzej zarabiających byli pracownicy… Biura Finansów — średnio otrzymywali niewiele ponad 4 tys. zł.

  Warto także zwrócić uwagę, że TVP musiała wydać najwięcej na wynagrodzenia, bo zatrudniała aż 3632 pracowników….(…)

  CAŁOŚĆ TUTAJ :

  http://kariera.pb.pl/2567913,79609,57-044-zl-na-miesiac-czyli-jak-placa-w-tvp-br

  A jak wygląda przejrzystość i jasność zarobków tych największych GWIAZDORÓW i PREZESÓW w PUBLICZNEJ przecież TELEWIZJI …..??????

  ANO TAK :D

  Zarobki gwiazdorów TVP – tajne. Koszty produkcji serialu ”M jak miłość” czy show ”The Voice of Poland” – tajne. TVP nie ujawnia też zarobków swoich prezenterów czy liczby służbowych limuzyn. Niby dlaczego, skoro to telewizja publiczna, na którą każe nam się płacić abonament?

  …(…)…
  Po raz kolejny okazuje się że TVP jest publiczna tylko, gdy trzeba na nią płacić abonament, ale gdy trzeba utajnić dane o gigantycznych gażach gwiazdorów, robi się z niej prywatny folwark.

  CAŁOŚĆ TUTAJ :

  http://www.fakt.pl/Tajne-pensje-prezesow,artykuly,139150,1.html

  Lubię

 10. W marcu 2010 r. Trybunał Konstytucyjny potwierdził konstytucyjność ustawy o opłatach abonamentowych. TK uznał, że egzekucja administracyjna – zarówno opłaty karnej za używanie niezarejestrowanego odbiornika, jak i należności z tytułu abonamentu – jest dopuszczalna i możliwa na podstawie obowiązującego prawa.

  Według Trybunału brak decyzji administracyjnej nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu egzekucji abonamentu – z przepisów prawa wynika zarówno wysokość należności z jego tytułu jak i termin ich płatności. Oznacza to, że samo stwierdzenie, iż użytkownik zarejestrowanego odbiornika zalega z zapłatą abonamentu pozwala na ustalenie kwoty zaległości i naliczenie stosownych odsetek.

  Proponuję przeczytać cały wyrok i uzasadnienie:

  http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/wyrok-tk-z-dnia-16-marca-2010-r-sygn-akt-k-24-08-22-3-a-2010

  Niestety, to że TVP jest spółką prawa handlowego nie ma żadnego znaczenie, bo obowiązek abonamentowy wynika z ustawy o opłatach abonamentowych i jest płacony na rachunek KRRIT a nie do prywatnej firmy. Dlatego trzeba przyjąć inne strategie obrony!!! Zawsze trzeba też pamiętać o tym, że państwo robi wiele rzeczy bezprawnie (np. podatek od nieruchomości (haracz), podatek dochodowy od osób fizycznych (kradzież)) choć za razem legalnie.

  Lubię

  • Wyrok przeczytałam kilkakrotnie .Mile widziana byłaby tutaj pomoc prawnika co po raz kolejny napiszę .

   W wyroku pewne kwestie zostały pominięte – zaprzestano ich rozpatrywania na podstawie np.ich wycofania – vide Rzecznik Praw Obywatelskich .
   O tutaj —– a swoją drogą ciekawe czemu TE KWESTIE I JAKIE TO KWESTIE tak zgrabnie pominięto …????

   Marszałek Sejmu stwierdził, że wymienione ustępy art. 7 ustawy abonamentowej nie gwarantują skutecznego egzekwowania opłat abonamentowych, co wynika z konstrukcji normatywnej, opartej na założeniu, że operator publiczny i kierownicy jego poszczególnych jednostek organizacyjnych będą wykonywali funkcję organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia egzekucji. Tymczasem pozycja ustrojowa tych podmiotów jest nieadekwatna do charakteru obowiązku, należącego do sfery prawa publicznego i realizowanego „narzędziami” prawa administracyjnego.

   I moim zdaniem (ale tylko moim ) nie jest ważna zgodność abomamentu z Konstytucją we wszystkich punktach – ani fakt czy mamy go płacić – bo z ustawy wynika taki obowiązek płacenia i od tego nie można się uwolnić ,
   ALE ważny jest sam fakt,że na chwilę obecną egzekucja administracyjna należności jest nieskuteczna ponieważ jest wadliwa legislacyjnie

   NAJWAŻNIEJSZY FRAGMENT z tego wyroku :
   − *odesłanie − w art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej − do egzekucji administracyjnej, której z powodu wadliwości legislacyjnej nie da się prowadzić*

   Marszałek Sejmu stwierdził, że wymienione ustępy art. 7 ustawy abonamentowej nie gwarantują skutecznego egzekwowania opłat abonamentowych, co wynika z konstrukcji normatywnej, opartej na założeniu, że operator publiczny i kierownicy jego poszczególnych jednostek organizacyjnych będą wykonywali funkcję organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia egzekucji. Tymczasem pozycja ustrojowa tych podmiotów jest nieadekwatna do charakteru obowiązku, należącego do sfery prawa publicznego i realizowanego „narzędziami” prawa administracyjnego.

   http://www.prawnik-online.eu/porady-prawne/wyrok-tk-z-dnia-16-marca-2010-r-sygn-akt-k-24-08-22-3-a-2010

   O wadliwości legislacyjnej tutaj :

   http://www.hfhr.pl/nawet-dobre-prawo-sie-nie-obroni-gdy-zostalo-przyjete-z-naruszeniem-procedury-legislacyjnej/

   Lubię

   • Uważam, że namawianie do bojkotowania opłacania abonamentu RTV jest podejściem błędnym i może niejedną osobę wpędzić w kłopoty. Jeżeli już to powinno się ludzi namawiać do WYREJESTROWANIA odbiorników na poczcie oraz w konsekwencji do zutylizowania posiadanych odbiorników (żeby pozostać w zgodzie z obowiązującym prawem ziemi).

    Kto zaprzestanie opłacania abonamentu RTV i jednocześnie niewyrejestruje odbiornika wpada w wysokie ryzyko podatkowe (Poczta tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, a urząd skarbowy siada na konto, kensję bądź zwrot podatku). Jedyny rozsądny krok to wyrejestrowanie odbiorników. W przypadku kontroli pracownika poczty mamy możliwość odmowy wpuszczenia go do domu, ze względu chociażby na ochronę prywatności czy naszego miru domowego jako konstytucyjnych praw obywatela. Kontroler wówczas ma obowiązek odstąpić od kontroli i sporządzić protokół.

    W sądzie możemy dowodzić, że w domu używamy tylko monitora i sprzętu komputerowego, a antena RTV jest podłączona do karty TV w PCcie. To jedyna optymalizacja, która przychodzi mi do głowy.

    Moje poglądy mają charakter ogólny i nie mogą służyć jako jako porady w sensie prawnym, ekonomicznym czy lekarskim, których mogą udzielać li tylko osoby posiadające stosowne licencje. Zachęcam wszystkich do przestrzegania obowiązującego w miejscu ich przebywania prawa.

    Lubię

     • Co do przestrzegania prawa to przytaczam Artykuł 83 Konstytucji RP: Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
      Co do ustawy abonamentowej to przytaczam Artykuł 84 Konstytucji RP: Każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych , w tym podatków, określonych w ustawie.
      Póki co nikt nie dowiódł, że ustawa abonamentowa jest niezgodna z konstytucją. Dopiero udowodnienie, że ustawa abonamentowa jest niezgodna z konstytucją dałoby podstawę do niepłacenia tej daniny.

      Lubię

      • Niektórzy twierdzą, że „…Uiszczanie opłaty abonamentowej to obowiązek każdego, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny…”.
       To może wszystkich facetów, co posiadają swój narząd będziecie wsadzać do pudła, bo mogą zgwałcić!
       To furteczka do „dojenia” społeczeństwa. To – po prostu – podatek poza prawem podatkowym.

       Lubię

    • Don Camillo …zacytuję Cię :

     Zachęcam wszystkich do przestrzegania obowiązującego w miejscu ich przebywania prawa.

     Jestem jak najbardziej za o ile TO PRAWO nie narusza moich praw lub jest zgodne z prawem ..
     W temacie abonamentu dopiszę jeszcze iż dziwnym trafem Rzecznik Praw obywatelskich nie badał wszystkiego o co początkowo zawnioskowano – bowiem cześć wniosku WYCOFANO .Oczywiście Twój tok myślenia jest jak najbardziej logiczny ,ale tylko i wyłącznie w przypadku gdyby nie było tych małych ,ALE , które mogą się stać języczkiem u wagi …
     Napiszę po raz n-ty tym powinien się zająć ktoś znający się na rzeczy , który potem by przygotował wniosek do Rzecznika Praw Obywateklskich .Taki wniosek , który wyczerpałby ,,sporne kwestie ” i jasno określił sytuację .

     Lubię

     • Anina, namawianie ludzi do niepłacenia abonamentu RTV (argumentując, że jest nielegalny) powołując się na wyrok TK, który potwierdza zgodność ustawy abonamentowej z konstytucją (w zakresie, o który TK był pytany) jest NIEODPOWIEDZIALNE! Jeżeli uważasz, że ustawa abonamentowa narusza jakieś Twoje prawa, to oczywiście możesz tego dowodzić przed sądem. Każdy z nas ma prawo do podejmowania suwerennych decyzji i ponoszenia ich skutków. Tylko póki, co nie podałaś, jakie prawo narusza ustawa abonamentowa (TK, w badanym zakresie, nie podzielił poglądów rzecznika, prokuratora i marszałka). Jaką radę dasz ludziom, którzy przestaną płacić abonament RTV i za jakiś czas dostaną tytuł wykonawczy z urzędu pocztowego/skarbowego? Uważam, że wszystko trzeba robić w sposób przemyślany. Pierwszym krokiem powinno być wyrejestrowanie odbiorników i uregulowanie wszelkich zaległości dot. abonamentu RTV. kolejny krok to utylizacja odbiornika i podłączenie TV pod PCet. Ostateczny i najważniejszy krok to ZMIANA obowiązującego prawa. Skoro jest nas 99,9%, to możemy ustanowić takie prawo, jakie tylko chcemy. Dlaczego sami komplikujemy sobie życie (ew. pozwalamy, by inni nam je komplikowali)? Nie musimy robić nic niezgodnego z prawem.

      Lubię

    • Podajesz tu prawo administracyjne; a – poczta nie będąca administracją państwową jest tylko jakąś obecnie nieokreśloną prywatą, więc tak złożony tytuł do skarbówki i jego egzekucja to czysty rozbój – czy wyłudzenie ? i to w majestacie prawa?. ,jakie tu wytyczne są do skarbówki ? Skarbówka nie weryfikuje słuszności wniosku wierzyciela choć nim nie jest poczta!!! a tak pisze poczta we wnioskach o egzekucję. Skarbówka zajmuje i tyle, bo ma z czego że to ich praca,przerób,premie ble, ble. Podają jedynie, że mają wytyczne aby realizować te wnioski! bo są zgodne z wyrokiem Trybunału K. choć tez nasuwają im się (ale tylko) wątpliwości. Pytam- czyje polecenia bo Sądy tego jak widać omijają – musiały by olać prawo. Ile przy fu-komitecie z którym nikt żadnej umowy nie chce, nie zawarł , zarobi poczta z emerytur i rent powyżej 1/2 średniej? Inna sprawa to stwór utrzymywany przez głównie emerytów na potrzeby niby praworządnego państwa pod rygorem niby prawa . Tam właśnie umieszczani są swoi i kolesie wypadający z polityki, dlatego nie pozostało po PRLu u boku i już choć nie państwowe- to płace poza tymi małymi mogą do woli sobie dzielić- oczywiście ze środków bandycko uzyskanych przy aprobacie tych na których głos wyborczy już nie pójdzie a w stosunku do których wypracować należy regres! Tyle w koło hałasu, ale jakoś nie widać żadnych działań procesu zbiorowego o nie tylko umorzenie tych bandyckich roszczeń ale i o odszkodowania za szykany!!!
     Jak ktoś wyczai adres do takiego pozwu to szeroko ogłaszajcie na stronach.
     Rzecznik Praw Obywatelskich może ma przyobiecane stanowisko w KRT dlatego działania tu chyba żadne.
     OLEJ RADIOKOMITET I RZĄDY GO WSPIERAJĄCE!
     a CO DO OBECNEJ USTAWY, TO CHOĆ WAŻNA ( W CZĘŚCI) TO I TAK BANDYCKA! BO ZMUSZA LUD do NIBY MISJI (k o m u n a ) NIE DAJĄC PRAWA do ICH OLANIA.

     Lubię

 11. A dziś nowe ciekawe info w temacie abonamentu :
  …(…)

  Termin wdrożenia do krajowego prawa przepisów unijnej dyrektywy audiowizualnej minął w grudniu 2009 r. W związku z tym, że implementacja wciąż jest niepełna, w czerwcu br. Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości. KE zaproponowała nałożenie na Polskę kary dziennej w wysokości ponad 112 tys. euro, należnej od dnia orzeczenia przez Trybunał wyroku potwierdzającego rację KE, aż do dnia, kiedy Polska powiadomi Komisję, że w pełni wdrożyła przepisy dyrektywy do prawa krajowego.

  Zatem z prawniczego na nasze -implementacja niepełna oznacza niedostosowanie Ustawy do wymogów unijnych .
  Za to będziemy ,, bulić ” po 112 tys . euro dziennie do czasów wprowadzenia i zalegalizowania poprawek
  A co tam STAĆ NAS !!! ;]

  Dodatkowo :
  …(…)
  Jak mówił Łopiński, w rządowym projekcie brakuje wpisania elementów takich jak: polska racja stanu, wartości chrześcijańskie i zakaz szerzenia pornografii. „Europejski zakaz mowy nienawiści i dyskryminacji został wpisany w stosownych artykułach” – powiedział.

  A to onacza w praktyce jedno OGRANICZENIE WOLNOŚCI WYPOWIEDZI ….
  TERAZ BEDZIEMY WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWO KOCHAĆ I DBAĆ BY NIE URAZIĆ ,a prawda ….prawda nie jest przecież ważna !
  Ciekawe jak to wtedy z art 54 Konstytucji będzie o wolności wypowiedzi zagwarantowanej przez Konstytucję .
  Unia ma prawo nadrzędne nad naszą Konstytucją …?
  I brakło takich ważnych elementów jak zakaz pornografii i przypomnienie o wartościach .Zobaczymy co tam nasi ,SPECJALIŚCI ” wygłówkują ;}

  Lubię

 12. A TO TEŻ CIEKAWE wszystko to co Grodzka odrzuca mi,,pasuje „…może powinna się do Tajlandii przenieść.słyszałam ,że tam wielu ograniczeń nie ma .
  Promując swoje , promując małych polskich kreatorów medialnych nie jesteśmy w porządku …Cóż za teza ;]
  cytacik poniżej :
  (…)

  Posłanka Ruchu Palikota Anna Grodzka oświadczyła, że jej klub nie poprze nowelizacji. „W zakresie ochrony interesów polskich producentów audiowizualnych projekt ustawy w naszym przekonaniu nie spełnia swojego zadania.
  Preferuje przede wszystkim producentów spoza Unii Europejskiej, stawia interesy polskich kreatorów medialnych, najczęściej mniejszych o lokalnym zakresie działania, w sytuacji niekonkurencyjnej w stosunku do wielkich firm, w szczególności firm amerykańskich” – powiedziała.

  Podsumowując :
  Dowiemy się jaki bubel przyjmą jako wersję ostateczną – bo w to że to bedą dobre i mądre rozwiązania jakoś wiary nie mam .

  ARTYKUŁ tutaj :

  http://finanse.wp.pl/kat,58434,title,PO-i-PSL-za-nowela-ustawy-o-rtv-RP-przeciw-PiS-SLD-i-SP-chca-poprawek,wid,14963627,wiadomosc.html

  Lubię

  • Anina, dziękuję, że publikujesz u mnie, ale proszę Cię, nie broń mnie, ja się obronie sam przed szubrawcami i łajdakami. z zewnątrz taka obrona mnie przez Ciebie źle wygląda i sugeruje coś, czego nie ma. pozdrawiam

   Lubię

   • A gdzie ja Ciebie bronię …?

    W wielu kwestiach mamy podobne zdanie ,ale nie znamy się kompletnie i jedyne co zapewne wiesz o mnie to to że czasami komentuję – a ostatnio częściej niż zwykle .Twój blog czytuję od ponad roku i często u siebie na blogu ( innym niż Ci się podpowiada ) zamieszczałam Twoje teksty .Jakbyś mnie znał to wiedziałbyś,że moje poglądy przedstawione na blogach są identyczne z tymi wyrażanymi w życiu .Ogólnie – czasami ze mnie miła kobieta ;]- ale tylko czasami.
    Zaczęłam komentować , bo widzę ile osób czyta blog – i nie boi się wypowiedzieć .
    Postanowiłam Ci jakoś rozkręcić komentujące towarzystwo ( bo naprawdę trudne czasy teraz mamy )- jeśli Ci to nie odpowiada – nie ma sprawy – więcej się nie odezwę .
    Komentarz proszę skasuj .

    Lubię

 13. Wezwanie przychodzą z pod adresu Poczta Polska S.A. COF Dział abonamentu RTV, Bernandyńska 15, 85-940 Bydgoszcz, Bank Pocztowy S.A, nr….itd…. 1553.95zł itd….
  Jak mi dadzą robote to zapłące, nie musi być w tvp, może być w ministerstwie kultury.

  Lubię

 14. Don Camillo jeszcze Tobie powinnam odpowiedzieć .Czytaj ze zrozumieniem co napisałam odnośnie tego abonamentu – a trochę tego jest skupiłam się na innych argumentach niż J.K. :
  Przeklejam :
  I mały urywek NAJWAŻNIEJSZY z tego wyroku :
  − *odesłanie − w art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej − do egzekucji administracyjnej, której z powodu wadliwości legislacyjnej nie da się prowadzić*

  Mamy prawo mamy obowiązek wg ustawy ( ale tak naprawwdę to nie wiadomo czy wobec dokładnie tego samego podmiotu – to podważał J.K .)) i mamy FURTKĘ ,która pozwala nam to obejść .Plus inne argumenty jw.To tyle tak na szybko.

  Lubię

  • Anina, jeżeli dobrze Cię rozumiem, to Ty nie kwestionujesz wyroku TK, który orzekł zgodność ustawy abonamentowej z konstytucją, nie kwestionujesz też obowiązku opłacania abonamentu RTV („Abonament RTV jest bezprawny! podaj dalej…”) wynikającego z ustawy abonamentowej. Starasz się dowieść, że ustawa abonamentowa ma wadę prawną, która nie pozwala na skuteczną egzekucję nieopłaconego na czas abonamentu, pomimo, że mamy taki obowiązek?

   Lubię

 15. Długo się zastanawiałam dlaczego ten cały apel jest nieskuteczny i doszłam do wniosku, że opiera się na błędnej tezie, że abonament RTV płacimy do TVP S.A. Gdyby tak było, to rzeczywiście jest to tekst genialny i łatwo byłoby przed sądem, czy gdziekolwiek wykazać, że rzeczywiście pobierano go przez lata nielegalnie, a może nawet żądać zwrotu?
  Abonament płacimy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która jest organem państwowym, finansowanym z budżetu państwa.
  Obowiązek płacenia abonamentu określa dziennik ustaw (Dziennik Ustaw z 16 maja 2005 nr 85 poz. 728).
  Dopiero „misyjna” KRRiT rozdziela nasze wpływy z abonamentu.

  Jestem z wami! Abonamentu nie płacę i nie zamierzam, jednak chciałabym mieć podstawy prawne, gdyby usiłowali mnie zmusić. Proszę autora blogu do odniesienia się do tego, jak to jest? A może ktoś inny pomoże to rozwikłać?

  Jeśli walczymy z bezprawiem, to walczmy zgodnie z prawem!

  Lubię

 16. NIE WIEM CZY SPOŁECZEŃSTWO ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z TEGO CZYM SĄ DŁUGI TVP. TO MEDIALNIE ROZDMUCHANE JUŻ NIE 60 MLN ZŁ A 70 MLN ZŁ. TO JEST PO PROSTU NIEWIELE… OSTATNIO WYDYMALI INFO. O TYM, ŻE BIORĄ KREDYT OBROTOWY.. PRAWIE KAŻDA FIRMA BIERZE. A TERAZ DLA UZASADNIENIA – MINUTA REKLAMY W SZCZYCIE – JAKIEŚ 100 TYŚ ZŁ. TOMASZ LIS ZA JEDNO (ONE HOUR, UNA HORA, EIN STUNDE, 1!!!!) GODZINNY PROGRAM – 70 TYS ZŁ MIESIĘCZNIE (ok program trzeba przygotować ale on chyba powinien być inteligentny więc w jeden dzień da się zrobić), MR. KRAŚKO – 40 TYŚ ZŁ, PROWADZĄCY „JAKA TO MELODIA” – 40 TYŚ ZŁ, DUŻO MNIEJ POPULARNI ZARABIAJĄ PO 20 TYŚ ZŁ. CO CIEKAWE JEDEN Z DZIENNIKARZY REGIONALNEJ TV POZNAŃ ZARABIA 60 TYŚ ZŁ, CHOĆ SĄ I TACY CO ZARABIAJĄ DWA TYŚ ALE TO NIC NIE ZMIENIA. ANO I TO JEST NIC PRZY WYPŁATACH ZARZĄDÓW…

  I TUTAJ SEDNO SPRAWY – Polsat płacił w ubiegłym roku średnio 6,6 tys. zł. Najlepsze wynagrodzenie zapewniał TVN – średnio 8,1 tys. zł. W TVP zarabiało się średnio 6,9 tyś zł. ALE…….. TVP ZATRUDNIA 3632 PRACOWNIKÓW!!! DLA PORÓWNANIA Polsat (862 osoby) i TVN (1532 osoby).
  tako bym rzekł: „panowie z zarządu.. albo idziemy w ilość albo w jakość”

  Lubię

 17. Na każdym kroku nas skubią. Dlatego taki bunt społeczny wobec różnych danin dla celebrytów, królików, ich pociotków, złodziei i miernej jakości polityków tworzacych prawo pod siebie, aby im żyło się dostatnio.
  Za WP „200 milionów złotych – to suma zarobków ponad 400 działaczy PO, członków ich rodzin i znajomych zasiadających we władzach państwowych spółek i agencji.
  „Puls Biznesu” opublikował na swoich stronach internetowych listę 428 nazwisk ludzi związanych z PO, korzystających z publicznego majątku.”

  Lubię

 18. Zainteresowana:
  Jestem zainteresowana tym tematem, przeczytałam z uwagą wszystkie komentarze. W tej sparwie zastanawia mnie jedna rzecz jak ta sytuacja ma się do zapisów Konstytucji Art. 32.

  Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  Dla mnie jest ewidentna nierównośc w traktowaniu obywateli tych, którzy abobament placili. W tym czasie Państwo nie wykazało się działaniami mającymi na celu doprowadzenie do egzekwowania tego obowiązku od osób, ktore odbiorniki miały, ale ich nie zarejestrowały. W ostetcznosci kara finansowa jest i tak większa dlatego , kto przestał płacić, niż dla tego, który nie płacił nigdy.
  jest również wyrok Trybunału Europejskiego, dotyczący innej sparwy, ktory mówi, że obywatele maja prawo uważać za obowiązująca norme prawną, stanowisko wyrażone publicznie przez urzędującego urzędnika państwowego.
  I na koniec : wszyscy płacimy podatki lokalne od nieruchomości, prawo w tej kwesti jest jasne i czytelne. Nie ma możliwości aby własciel, przez kilkanaście lat nie płacił podatku a gmina o tym nie wiedział. Zaległosci są egzekwowane od razu.
  Sądzę, że dobra kancelaria prawna, była by w stanie wybronić od płacenia abonamentu, w pojedynkę nic sie nie da zrobić

  Lubię

 19. Jeśli juz piszemy to jest jeszcze sprawa naliczania odsetek przez Instytucję poczty jesli traktuja to jak zobowiązanie podatkowe to odsetki nalicza sie od 26 dnia każdego miesiąca przez 12 miesiący w każdym roku , czyli odsetki od 17 zł od 26 każdego miesiąca i tak naprawde jesli upomnienia są wystawiane w tym okresie to najdalej mozna je naliczać do września 2009 a od pozostałego okresu juz ich nie ma bo nie przekaraczają 6,60 ( wiadomo ze im dłużej tym ten okres może być wydłużony gdzie można je naliczyć) jesli podatkowe to poniżej 6,60 nie nalicza się odsetek a poczta liczy równo, pozatym podpis jest podpisem faksmile a nie każdy ma prawo do uzywania tego podpisu( tłumaczenie wikipedia) ponadto poczta działa według prawa dla spółek handlowych a takowe nie są uprawnione do wystawiania tytułów tylko ewentualnie mogą sciągać należnosci poprzez sądy i komorników sądowych, jak tego nie mógł uwzględnić TK ?

  Lubię

 20. Kiedy będzie wreszcie podatek od oddychania i posiadania ciała będącego własnością państwa a jedynie użyczanego nam na czas naszego życia za zgodą wspaniałego naszego państwa które wszystko robi dla nas swoich obywateli. A może te lenie z TV by się sprywatyzowali i sami zajęli walką o widza a nie bazowali na daninach, które tak czy inaczej w większości przypadków trafiają do budżetu a tylko w małej części idą na teatry, tv, etc. Z czegoś trzeba zapłacić za wyjazdy służbowe posłów na Karaiby i składkę do UE z której odzyskujemy mniej niż 5%. Jesteśmy bogatym narodem baranów którymi się pomiata, a nauczeniu za komuny – lepiej siedzieć cicho i płacić nawet nie zaprotestujemy, w USA NIGDY by to nie przeszło, ale Polsce owszem – więc jestem ZA podatkiem od oddychania i za opłatami za wypożyczenie ciała będącego własnością Państwa – dodatkowe opłaty jak podatek katastralny, jeśli duży ładny biust i zgrabna sylwetka to dopłata do podatku +40%.

  Lubię

 21. Pingback: Abonament RTV jest bezprawny: orzekł Trybunał Konstytucyjny i inne organa państwowe. Nie płacąc abonamentu RTV uderzamy w brednie i łgarstwa puszczane masowo w TPV !! « Szczepienia, zdrowie, afery, Polska

 22. Czy zastanawiał się ktoś nad tym, czy by nie nagłośnić tej sprawy do niezależnych prywatnych mediów, ponieważ przekleiłem ten artykuł na forum Emitel i zostałem tam ukarany za opublikowanie faktów na temat abonamentu(treść została oczywiście usunięta, a ja dostałem ostrzeżenie za rzekome publikowanie materiałów niezgodnych z zasadami forum) – w regulaminie tam nie ma żadnej wzmianki na temat zakazu publikowania analiz ustaw pod kątem zgodności z konstytucją itp.

  Lubię

  • Oczywiście należy. Ale nie ma sposobu wyegzekwowania przymusowo od ciebie abonamentu. Wybór należy do ciebie. Co najważniejsze nawet jak zmienią ustawę to prawo nie działa z mocą wsteczną. Czyli wolna wola.

   Lubię

   • wolna wola ale dziś dostałam poleconym /,czego nigdy nie było /do zapłacenia co1000 zł +%400 zł i co dalej ! straszą mnie egzekucja itp.Ja po prostu zaufałam P.TUSKOWI .To jest kara za to że byłam ambitną i płaciłam i maja mnie jak na patelni,gdy w tym czasie emeryci są zwolnieni z opłaty a ja uważm że to oni powinni płacić bo seriale to oglądają cały dzień .CHORY KRAJ

    Lubię

    • Mój ojciec ,któryma 79lat własnie parę dni otrzymał nakaz zapłacenia 1000zł + 400 zł odsetek za nie płacenie abonamentu
     którego nie powinien już płacic od 4lat ze względu na wiek! Podobno jego błąd ,że nie śledził ustaw i nie przeglądał stron internetowych(Ha ,ha ha!) na ktorych była informacja, ze kończąc 75lat jest zwolniony z opłacania bandy telewizyjnych prezesów!Cóż starszy człowiek jak przeczytał czym grozi nie zapłacenie żądanej kwoty wystraszył się i zapłacił! Muszę
     teraz w jego napisać pismo o zwrot nienależnie naliczonej opłaty ,ale nie mam przekonania że ta sprawa zakończy
     się pozytywnie!

     Lubię

 23. Dzisiaj dostalem upomnienie i do zapłaty 1403.91 abonamentrtv za 5 lat właśni rozliczam podatek za 2012r.a mam ulge na 2 dzieci i sie zastanawiam czy mi z tego egzekutor sciągnie pańszyzne na :MISJE:

  Lubię

  • Dokładnie
   Upomnienie numer … z dnia 31.01.2013r
   Na podstawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2005 r Nr. 229 poz 1954 z późń zm) wzywa się do zapłaty następujących zaległości:
   wpłaty z tytułu abonamentu 01/2008 – 01/2013 1058,45
   koszty upomnienia 8,80
   odsetki podatkowe 336,66
   RAZEM 1403,91

   Należności należy wpłacić w ciągu 7 dni …
   W przypadku nieuregulowania … zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne …… w trybie egzekucji administracyjnej

   podpis : Kierownik sekcji i Kontroli RTV … Grażyna Szalla (+Faksymile podpisu)

   przypis: Odsetki zgodne z art 7 ust 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 o opłatach abonamentowych

   I TU PYTANIE:
   Płacić czy nie płacić?
   Jak płacić to kiedy i ile?
   Jak nie płacić to na jakiej podstawie prawnej?

   Lubię

     • Witam

      Moja sytuacja jest inna poniewa odbiornik zarejestrowany by na nieyjc ju osob. Strasz bo z poczty polskiej s.a to brzmi jak:Zastraszanie :egzekucja itp. A jak to jest prawnie w naszym dziwnym kraju ciko powiedzie… Wysaem im pismo eby nie nkali ju zmarych z opier…oliem… ja nie mam nic podpisane ..to zaley na kogo s odbiorniki rejestrowane?

      Pozdrawiam – Rafa

      14.03.2013, Portal Polityczny Jarka Kefira

      Lubię

     • witam, nic nie robić. Też dostałam 12 marca upomnienie na kwotę 1353,- zł. Minęło 7 dni, zaryzykowałam i olałam to, najwyżej doliczą mi koszty egzekucyjne, ale myślę, że to są tylko strachy. Bo czy już ktoś dostał zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego? Jeżeli jest taki ktoś, to niech da znać.

      Lubię

 24. Czy te wpisy nam pomogą. Wezwanie do zapłaty dostałam i co mam zrobić zapłacić czy nie. A co z tymi, którzy nie zarejestrowali odbiorników, czy my musimy cierpieć za stare komunistyczne przepisy. Na pytanie które zadałam moim znajomym czy mają zarejestrowany odbiornik ja byłam jako jedyna. Szkoda zdrowia. Fabryki powinny wstrzymać produkcję telewizorów a sklepy nie powinny sprzedawać. Takie państwo, które nie potrafi się uporać z tym problemem żeby było sprawiedliwie.

  Lubię

 25. JAK CZYTAM WASZE OPINE ,TO WIDAC ZE SA WSROD NAS LUDZIE INTELIGETNI,WNIOSEK Z TEGO ,ZE NIE DAMY ROBIC Z SIEBIE KOZLOW OFIARNYCH,DZIEKI ZATO,POZDRAWIAM.

  Lubię

 26. Telewizja Polska i Poczta Polska mają w nazwie S.A., a więc jako spółki akcyjne obowiązują je przepisy prawa handlowego. Dofinansowanie spółek z daniny publicznej pod jaką można podciągnąć abonament RTV jest niedozwolone zarówno przez prawo polskie, jak i europejskie. Szczegóły w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) dostępnej pod adresem: http://isap.sejm.gov…=WDU20091571240 . Oto co mówi wyżej wymieniona ustawa:

  Rozdział 3 Jednostki sektora finansów publicznych

  Art. 9.

  Sektor finansów publicznych tworzą:

  1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy
  kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
  2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  3) jednostki budżetowe;
  4) samorządowe zakłady budżetowe;
  5) agencje wykonawcze;
  6) instytucje gospodarki budżetowej;
  7) państwowe fundusze celowe;
  8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez
  Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
  10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
  11) uczelnie publiczne;
  12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
  13) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
  14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie
  odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem
  przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

  Od momentu kiedy Poczta Polska stała się spółką akcyjną nie może ona wystawiać tytułów egzekucyjnych. Tak samo, jak każdy jeden podmiot gospodarczy musiałaby skierować sprawę do sądu, udowodnić, że dług jest wymagalny i oddać pozytywnie rozpatrzony dla niej wyrok do komornika. Jak wspomniałem już wcześniej abonament nie leży w gestii Urzędów Skarbowych.

  Jest to tekst przytoczony od AREK z innego forum.

  Najważniejszy jest punkt 14
  Także wygląda że nie płacimy a do tego zgłaszałbym to na POLICJE jako próba wyłudzenia pieniędzy przez Poczta Polska S.A. i TVP Polska S.A.
  Spółki nie podlegają środkom publicznym i nie mogą być finansowane Z NASZYCH PUBLICZNYCH PIENIĘDZY. Ludzie zgłaszajcie to na Policje to bezprawie

  Na dodatek idioci wysłali upomnienie do mojego ojca który NIE ŻYJE 8 lat
  A wiec bezpodstawnie naliczali opłatę i odsetki..(Co jest nietaktowne i chamskie)A skąd ja mam wiedzieć że była jakaś umowa podpisana nie mam radia ani telewizora.W chwili śmierci koniec umowy i tyle.
  Ludzie pogońcie tych złodziei. Którzy chcą pieniądze KTÓRE IM SIĘ WEDŁUG POLSKIEGO I UNIJNEGO PRAWA NIE NALEŻĄ.

  Lubię

  • W wyniku przekształcenia w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa nie doszło ani do zmiany właściciela przedsiębiorstwa, ani zmiany właściciela kapitału. Właścicielem nadal pozostał Skarb Państwa. Myli się więc skarżący, że tylko do momentu tego przekształcenia należności mogły być utożsamiane z należnościami Skarbu Państwa. Dopóki bowiem spółka ta nie udostępni akcji osobom trzecim, pozostanie nadal państwową jednostką organizacyjną.

   Lubię

 27. Pingback: Europo widzisz i nie grzmisz? Posłowie czy wy macie rozum? | rozpieprzony

  • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
   Stan prawny: 12.03.2013
   Art.1a Pojęcie państwowej osoby prawnej
   Ilekroć w ustawie jest mowa o państwowej osobie prawnej – należy przez to rozumieć inną niż Skarb Państwa jednostkę organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, której mienie jest w całości mieniem państwowym.

   Lubię

   • Odbiornik ma być gotowy do odbioru.Jeśli nie ma anteny to można grać sobie na Playstation.A kto babkom pokupi dekodery DVB-T i nowe anteny na pewno nie tvp.Więc żegnaj telewizjo.Nie radzisz sobie to giń.Takie prawo rynku…

    Lubię

 28. Wczoraj minęło 7 dni od otrzymania upomnienia za okres 5 lat wstecz. Przeczytałam wszystkie wypowiedzi i komentarze na temat abonamentu i przyznam się szczerze, że już zgłupiałam. Nie zapłaciłam, bo postawiłam na jedną kartę, najwyżej doliczą mi koszty egzekucji. Najbardziej jednak boli mnie niesprawiedliwość społeczna, bo ja uczciwie opłacałam abonament przez 32 lata i jak się to miało do zapisów art 32 Konstytucji RP. 60 % społeczeństwa nigdy nie płaciło abonamentu, natomiast ci co przestali płacić, dodatkowo będą jeszcze ukarani. No gdzie ta sprawiedliwość Konstytucjo!

  Lubię

  • Mam dla Ciebie złe wieści… moja mama tez dostała wezwanie i tez to olała…. i wczoraj dostała informacje z urzędu skarbowego, o zajęciu kwoty 1526 zl na poczet niezapłaconego abonamentu RTV z jej konta bankowego… i tak cała jej emerytura została zablokowana!
   Dodam jeszcze, że po ukończeniu 60 lat udała się na pocztę żeby wyrejestrować/zgłosić podstawę do zwolnienia z opłat abonamentowych (60 lat i emerytura mniejsza niz 50% przeciętnego wynagrodzenia) i odmówiono jej takiego zgłoszenia z powodu istniejących zaległości…
   i co teraz? odwoływać się? jak tak to na jakiej podstawie? jakich użyć argumentów?
   Nie dość, że nasi rodzice dostają głodowe emerytury, to jeszcze próbują i okradają ich ( i nas) na każdym kroku!!!!
   a potem dziwią się, że młodzi ludzie masowo wyjeżdżają z kraju…. co i ja zamierzam uczynić!
   Pozdrawiam!

   Lubię

 29. Od dnia kiedy w Waszej okolicy wyłączą nadawanie analogowe, a Wy nie macie DVB-T w odbiorniku TV – wasz odbiornik staje się niezdatny do natychmiastowego odbioru sygnału TV, należy go wyrejestrować :)

  Lubię

 30. ja dostałam pismo o wszczęciu postępowania egzekucyjnego gdzie nie było nawet kwoty żadnej podanej z Poczta Polska S.A. COF Dział abonamentu RTV, Bernandyńska 15, 85-940 Bydgoszcz, Bank Pocztowy S.A a radio nie było i nie jest zarejestrowane bo go nie posiadam od dnia kontroli i nie wiem jak mam sie odwołać do tego. Może ktoś mi pomoże

  Lubię

 31. A może ja się trochę „poczepiam”? Abonament płacimy za posiadanie telewizora i radia (a nie za to co w nich nadaję Kefirku – to tak nawiasem mówiąc) więc jak wygląda płacenie, gdy ktoś ma w domu stary telewizor nieprzystosowany do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej? Sam telewizor jako telewizor jest już nieużyteczny, a kupno dekodera aby oglądać to już prywatna sprawa każdego Za dekoder nie płacimy abonamentu, a telewizor bez tej części nadaje się na śmietnik….
  No i jeszcze jedno pytanko. Wyrejestrować – fajna sprawa… Ale jak ma wyrejestrować bez żadnych konsekwencji osoba, która nie płaci abonamentu? Przecież takich osób jest bardzo wiele…

  Lubię

 32. Szkoda że nasz kraj jest tak podzielony i ma trudności ze zjednoczenie.
  Przydałoby się zrobić im taką rozróbę jak w Bułgarii albo jak w Egipcie. Iść pod Budynek KRRIT i manifestować.

  narodzie obudź się bo jeszcze troche to Państwo każe nam płacić za posiadanie pralki w domu bo przecież jak ją posiadamy to istnieje domniemanie że mozemy ją włączyć i coś wyprać. Polska to chory kraj. Przykro żyć w tak poje…kraju!!!

  Lubię

 33. Zauważyłem, chociaż może się mylę, że policja w mazowieckim prawdopodobnie pomaga ustalać miejsce pobytu niepłacących abonament. Policjanci krążą po osiedlach zbierając różne dane od sąsiadów a także odwiedzając pod byle pretekstem dłużników w domu. Może ktoś miał z tym zjawiskiem do czynienia?

  Lubię

 34. bg_gorniak Witam.Jestem jednym z poszkodowanych przez TVP Pocztę i Urząd Skarbowy.Dostałem tytuł wykonawczy bez prawa odwołania i jednocześnie zablkowano mi konto w tym samym dniu..Zgadzam się z opinią braku podstaw prawnych,brak umowy podpisanej przez osobę zainteresowaną odbiorem rtv (NIEZGODNA Z PRAWEM HANDLOWYM).Wymuszanie przez państwo opłata abonamentowa za posiadanie sprzętu ?.Tylko jak uniknąć płacenia..Powinienem wytoczyć proces w Sądzie.Pozdrawiam BG

  Lubię

  • Konstytucja, prawo handlowe i inne akty prawne swoje, a oni i tak są ponad to i robią co chcą. Praktyka pokazuje, że jeśli państwo i jego organa działają wbrew prawu, to i tak nic im nie zrobisz.

   Lubię

 35. Abonament rtv – kolejny wyraz pazerności państwa.
  Telewizja publiczna, która jest głównym beneficjentem tej opłaty manipuluje nami na zlecenie kolejnych ekip rządzących, jest źródłem ich propagandy a nam każe się jeszcze za to płacić. To jest trochę tak, jak gdyby złodziej zamierzał okraść twój dom i kazał ci dorobić klucz do drzwi na twój koszt. Więc mój apel do KRRiT, władz TV, czy kogo tam odpowiedzialnego za ten stan jest taki: Jeśli chcecie nas pastwić tym medialnym szlamem, to zapłaćcie sobie za niego sami nie sięgając do kieszeni obywateli. Wasi dyrektorzy i tak zwane gwiazdy- biedni nie mają co do garnka włożyć, więc zarabiają miliony kosztem „zwykłego Kowalskiego”, który zazwyczaj kombinuje jak przetrwać od pierwszego do pierwszego. Wara od naszych pieniędzy.
  Niestety wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłaty abonamentowej daje legitymizacje do ściągania tego „haraczu” poczcie lub ewentualnie później urzędowi skarbowemu. TK miał gdzieś prawo handlowe, administracyjne i egzekucyjne, nagiął je w taki sposób aby państwo mogło nas łupić. Były kiedyś trybunały ludowe, które w interesie państwa wydawały odpowiednie wyroki na ludzi niewygodnych, jest teraz trybunał, który w rzekomym interesie państwa pozwala na wyłudzanie pieniędzy od ludzi.
  Co zatem możemy zrobić?
  Siła państwa polega na tym, że działa wszystkimi swoimi koniecznymi organami i instytucjami razem przeciw osamotnionemu obywatelowi w danej sprawie, więc aby przeciwstawić się państwu trzeba się zjednoczyć (co udowodnili w ostatnim czasie ludzie sprzeciwiając się ACTA, czy też mieszkańcy północnej Afryki walcząc o swoje prawa).
  Ponieważ TK uznał bezprawie za prawo, więc w kraju ograniczył prawne możliwości w tej sprawie co nie oznacza, że nie należy szukać dalej innych.
  Można natomiast skorzystać z tak zwanego społecznego nacisku na przykład w następującej postaci:
  1. Skoro w procederze tym uczestniczy Poczta Polska warto zbojkotować tę instytucje poprzez: korzystanie z alternatywnych firm przesyłkowych, dokonywanie płatności w innych punktach, rezygnacja z przesyłania do nas w formie drukowanej wyciągów, rachunków na rzecz elektronicznej formy (głownie Poczta Polska się tym zajmuje), itp.
  2. Ograniczenie oglądania TVP1 i TVP2 w ich najlepszym czasie antenowym – wystarczy 0,5-1 godziny na tydzień, tak aby spadły przychody z reklam. Wiadomości możemy śledzić na innych kanałach a ulubione seriale , czy w ogóle filmy nadawane przez TVP oglądać w Internecie.
  Celem jest aby klienci Poczty Polskiej znaleźli sobie alternatywnych świadczeniodawców usług a reklamodawcy TVP na skutek spadku oglądalności inne stacje telewizyjne.
  Nagłośnienie takiego postępowania i takiej szeroko zakrojonej akcji przeciw abonamentowi rtv powinno skłonić władze tych instytucji do zastanowienia się nad celowością pobierania abonamentu.
  Być może w taki oto sposób sami my obywatele będziemy mogli zdecydować o niesłuszności abonamentu.

  Lubię

 36. ” 2. Ograniczenie oglądania TVP1 i TVP2 w ich najlepszym czasie antenowym – wystarczy 0,5-1 godziny na tydzień, tak aby spadły przychody z reklam. ”

  Ograniczenie ogladania tego badziewia 0,5-1 godziny ? No nie zartuj ,jesli sie chce zawalczyc o sluszna sprawe to nie nalezy w ogole tego shita ogladac ! Czy Wy ludzie nie potraficie juz zyc bez tego pudla,ktore manipuluje i zniewala wasze umysly? Nie ogladam tv od dawna i jak widac da sie ;)
  Wszyscy powinni zrobic to samo i nie potrzeba nawet wychodzic na ulice tak jak przy AKTA. Karalucha da sie zaglodzic i to calkiem za darmo ;)

  Pozdrawiam

  Lubię

  • Wyrzuciłem telewizor.przez okno – zepsuł się – ).Naprawdę go nie potrzebuję…Idzie bez tego badziewa żyć…3 lata bez i się da….

   Respekt dla wszystkich nieoglądających – )

   Lubię

 37. O ile mi wiadomo, to nikt nie ściąga żadnego ‚abonamentu’ (gdzie faktycznie trzeba mieć umowę), a jedynie zaległą opłatę RTV…
  Jak już ktoś wyżej napisał – gdyby to wszystko powyżej było prawdą i działało, to mielibyśmy miliony pozwów o zwrot niesłusznie pobranego abonamentu i odszkodowania..

  Lubię

 38. ja dostalam wezwanie z Poczty gdzie tytul jest za abonament RTV, z podaniem podstawy art.15&1 ustawy z dn.17.06.1966r o postepowaniu egzekucyjnym, straszac mnie ze mam wplacic w ciagu 7 dni kwote prawie 1500 zl bo przymusowo sciagna w trybie administracyjnym, wiem, ze to beprawie, przeczytalam wiele publikacji ale co mam robic?moze zmowmy sie i wystapmy do Trybunalu Europejskiego,piszcie

  Lubię

  • Znalazłem ciekawy wpis na stronie sądu w Strasburgu. otóż:

   1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie
   przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach
   i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej
   przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność
   mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi
   na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy
   wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też
   w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne,
   kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości.

   2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu
   udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

   3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:
   a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie
   i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia;
   b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;
   c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma
   wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – do bezpłatnego korzystania z pomocy
   obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;
   d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności
   i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia;
   e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym
   w sądzie.

   Więc wg mnie podjęcie wszystkich czynności prawnych w sprawie ściągnięcia zaległego abonamentu za tv jest bezprawne. Gdyż zostałaś skazana bez możliwości obrony no i nie została ci udowodniona wina. Uważam że powinnaś odwołać się od decyzji w sądzie w Strasburgu. Jak piszesz dostałaś od razu wezwanie do zapłaty a jak nie to egzekucja, a gdzie możliwość odwołania??? A gdzie sprawa sądowa która udowodniła by ci winę????? Jeśli jeszcze zastanawiacie się czy abonament jest nie zgodny z prawem to nie wiem, ale wiem że egzekwowanie zaległych opłat już tak, bo najpierw trzeba udowodnić winę i dać oskarżonemu szansę do obrony, a to co robi nasze kochane państwo to bezprawie. Gdybym ja Pani napisał że musi mi Pani zapłacić za coś i od razu napisał bym Pani że jak nie to będzie egzekucja to co by Pani zrobiła?? Więc ja radzę jak wyżej sprawę do Strasburga bo zostały złamane podstawowe prawa obywatelskie no i jeszcze napisać do poczty że odwołuje się Pani od ich decyzji z wyżej wymienionych powodów. No i czekać na rozwój wypadków.

   Lubię

 39. Ja czekam na rozwoj sprawy, jestem sklonna oddac sprawe do Strasburga,bo za balagan nie wyrejestrowania mnie z ewidencji teraz mnie scigaja, a jak tlumacze ze wyprowadzalam sie i z tego tez tytulu wyrejestrowalam odcinkiem „w” z ksiazeczki to nie uwzgledniaja,a jeszcze ja nie podawalam nowego adresu, wiec a jakiej racji i skad wzieli na Poczcie Polskiej S.A., gdzie tu ochronna danych, to nie jest czasamni przestepstwo?

  Lubię

   • no i jeszcze sie nie przyznaja do bledu,bo po co jak mowilam nie podaruje, jestem sklonna isc do sadu,majka jak chcesz dolacz i razem bedziemy dzialac, narazie czekam co dalej

    Lubię

    • Ja już jestem po zabiegu, dostałem zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie nim się obejrzałem zniknęła moja pensja razem z premią świąteczną którą pracodawca dołożył do wypłaty w dokumentach jest tylko podpis komornika poz tym pieczątki Poczta Polska bez nazwisk.Egzekucja bez wyroku podparta ustawą z 1966 r.Kwota zajęta to 1715 zł więc z jednej pensji zabrakło za miesiąc poprawią i mnie dobiją.w komunie święta były skromne ale wesołe i pełne radości w stanie wojennym też niezle, a w Wolnej Polsce na smutno bez choinki i bez karpia bo niestać. WESOŁYCH ŚWIĄT RODACY

     Lubię

     • ja napewno nie siądę i koniec bo to bezprawie, w takiej sytuacji tylko Sąd i to nie w Polsce bo tu ze sprawiedliwoscia jest roznie, Strasburg!,a jak wczesniej jest na portlalu to jeszcze urzednicy moga zaplacic za nieprawidlowe sciaganie – to jest bezprawie, teraz juz tylko walcz o swoje,

      Lubię

 40. otrzymalam pismo,zebym wymeldowla odbiornik-jak drugi raz? cwaniaki do czego mnie namawiaja, to ze nie odnotowali mojego wymeldowania w 2008 r,(IV) to na mnie wine spychaja,napisalam zazalenie do KRRiT ale cisza.Ja trzymam sie swwojego jak wymeldowalam to zobowiazan nie mam,nawiasem gdyby co to i tak sie przedawnil z dniem 31.12.2013,ostatnie pismo od nich poczatkiem listopada 2013,zastanawiam sie czy jeszcze raz powiadomic ich ze stoje przy swoim stanowisku, zeby nie bylo dalszych nalicze? co myslicie?

  Lubię

 41. A tak na marginesie…..płacimy na KRRT…. a oni finansują TVP SA. czy to zgodne z prawem. To dlaczego nie moga dofinansować wszystkich prywatnych firm ?.

  Lubię

  • Bardzo się cieszę,że znalazłam się na tej stronie. Mam ten sam problem.
   09 października 2013r.dostałam zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego…z Urzędu Skarbowego. A więc położenie łapy na moje pobory. Dopiero dzisiaj udałam się do US, bo zdałam sobie sprawę, że 1 lutego mogę swoich pieniędzy nie zobaczyć. Napisałam do US wniosek o o wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego, dołączyłam dokumenty potwierdzające moją trudną sytuację, itd. Dołączyłam również wniosek , który napisałam do KRRiT o umorzenie wierzytelności. Panie w US były bardzo wyrozumiałe i zaproponowały mi spłatę po 100zł.miesięcznie do czasu decyzji KRRiT.
   Nie zamierzam tak łatwo się poddać. Wreszcie ktoś mądry podał myśl, żeby walczyć. W narodzie siła,ale co to za naród, który boi się własnego cienia. Ludzie zastraszeni US biorą kredyty i wpłacają..Tak zrobiło wiele moich znajomych. Wczoraj dowiedziałam się od mojej znajomej, że wstydziła się o tym powiedzieć. Boże to, że nas łupią to wstyd? Błagam zróbmy coś, tak dalej nie może być.Miałam zamiar jeszcze napisać do Komisji Europejskiej. Co sądzicie o tym? Może znajdzie się jakiś prawnik, który nam pomoże poskromić tę bandę złodziei. A tak na marginesie jutro idę na pocztę z wnioskiem o zlikwidowanie abonamentu.Powód Z dniem 1 lipca w mojej miejscowości wyłączono nadawanie telewizji analogowej. W starym odbiorniku nie posiadam DVB-T, co świadczy o tym, że odbiornik w obecnej chwili jest niezdatny do odbioru sygnału telewizji naziemnej cyfrowej. A jeżeli nie to napiszę do Poczty Polskiej w Warszawie. czekam na Was. Niech tu wpisują się inni. Kefirku i przyjaciele do jutra. Będę tu

   Lubię

 42. Witam!! Czytajac Wasze wpisy na tym blogu nie jetem osamotniony,dzis dostalem powiastke z Bydgoszcz o splacie wierzytelnosci wobec TVP S.A w kwocie 1800 pln mam takze watpliwosci co do zasadnosci tych oplat tzw abonamentu.czyli prawo prwau nierowne i zalezy kto i jak je interpretuje KE swoje TK swoje jak to jest??w/g jakich norm prawnych mam zyc i jakie stosowac…rece opadaja!

  Lubię

  • Naliczają z odsetkami z kilku lat nie płacenia. Najpierw Tusk do tego zachęcał w 2007 roku, ludzie słusznie zbuntowali się, a teraz ten sam Tusk każe tych ludzi w sposób urągający prawu. Bo poza procedurami przewidzianymi przez prawo – choćby konieczność posiadania wyroku sądowego, by dokonać zajęcia pensji.

   Lubię

 43. UWAGA – MASZ DŁUG CZYNSZOWY – ODBIORĄ CI DZIECI I WTEDY EKSMITUJĄ!!!

  Wiedzieli Państwo, że w Polsce komornik może doprowadzić do odebrania matce dziecka? Dlatego, że matka (nie pijaczka, nie narkomanka, tyle że bardzo biedna) ma długi związane z czynszem? Ale póki dziecko mieszka z nią, komornik nie może doprowadzić do wyeksmitowania jej, a już na pewno – bez udostępnienia tzw. lokalu zastępczego. Narzuca się prosty wniosek – odebrać matce dziecko, a wtedy ją samą można już wyrzucić z mieszkania bez zbędnych ceregieli…

  Ponura fantazja? Nie, ponura rzeczywistość, do której we wtorek 28 stycznia otworzył drzwi Wydział dla Nieletnich Sądu Rejonowego dla Pragi-Południe.

  Diana Markowiak jest samotną matką. Jak już się rzekło – żaden margines, tylko skrajna bieda. Sprzątaczka, pracująca w nocy. Wychowuje 14-letniego Allana.

  Zarabiała 1000 złotych na rękę, więc popadła w długi czynszowe. A komornik postąpił tak, jak opisałem na wstępie. Zgłosił do sądu wniosek o ograniczenie p.Dianie praw rodzicielskich. Motywował to – jakżeby inaczej – dobrem dziecka. Które żyje w biedzie, a matka… zagrożona jest eksmisją. Troskliwy taki.

  W Polsce z wnioskiem o „wgląd w sytuację małoletniego” może wystąpić do sądu rodzinnego każdy, nawet zupełnie obca, prywatna osoba. To taka konstrukcja, która ma chronić prawa dzieci. Komornik wykorzystał ten zapis. Nie można się dziwić sądowi, że przyjął tę sprawę do rozpatrzenia. Można natomiast bardzo dziwić się orzeczeniu.

  Bo oto sąd zdecydował o ograniczeniu matce praw rodzicielskich. Jest bowiem biedna i sobie nie radzi, a jej dziecko… ma problemy w szkole (powtarza klasę). Podkreślmy raz jeszcze – w uzasadnieniu wyroku sąd nie mówił nic o alkoholu, narkotykach czy jakkolwiek pojętym demoralizującym wpływie matki czy jej otoczenia na dziecko. Za to uznał że fakt, iż w trakcie trwania sprawy p.Diana znalazła nową pracę, w cukierni, już nie na „nocki” tylko wykonywaną w dzień, w dodatku etatową, i nie zarabia już 1000 złotych netto, tylko ponad 2400 brutto, nie zmienia faktu, że dziecku „dzieje się krzywda”. Bo przecież matka będzie musiała wychodzić rano do pracy, a kto w takim razie – pyta retorycznie sąd – wyprawi dziecko do szkoły?! Przypomnijmy, że chodzi o 14-latka…

  Uzasadnieniem decyzji sądu było też to, że w pewnym momencie syn p.Diany zaczął wagarować. Co jest prawdą. Tylko, że zaczął wagarować wtedy, kiedy… komornik wszczął sprawę o eksmisję, a wiadomość o tym dotarła do szkoły, gdzie koledzy zaczęli się w związku z tym z niego wyśmiewać. Że taki dziad, że go nawet z domu przez tę nędzę wyrzucają… Stąd też problemy w szkole (powtarzanie klasy). Teraz efekty działań komornika zostały przez sąd uznane za argument na rzecz realizacji jego zamierzeń…

  Ograniczenie praw rodzicielskich samo w sobie nie skutkuje odebraniem dziecka, co umożliwiałoby eksmisję bez przyznania lokalu zastępczego. Ale to oczywisty pierwszy krok w tym kierunku. Poza tym komornik najwyraźniej liczył na osiągnięcie efektu zastraszenia. A sąd zachował się tak, jakby mu chciał w tym pomóc. Bo przecież mógł użyć innych, wielokrotnie mniej inwazyjnych niż ograniczenie praw rodzicielskich instrumentów pomocy rodzinie, albo też zaktywizować inne instytucje do ich użycia. A wolał wystrzelić z armaty.

  Od wyroku można się oczywiście odwołać. I to odwołanie będzie być może skuteczne. Ale o tej sprawie warto pisać, bo pokazuje coś, wykraczającego poza indywidualną tragedię p.Diany i jej syna.

  Bo ta sprawa pokazuje prawdziwe oblicze polskiego państwa. Państwa korzącego się przed możnymi, zmieniającego pod ich dyktando ustawy, i radośnie oddającego różnorakim elitom realną władzę nad kolejnymi segmentami swej dotychczasowej odpowiedzialności . Państwa słabego i coraz słabszego wobec silnych. I zarazem kompensującego to sobie „siłą”, wręcz okrucieństwem wobec słabych.

  Państwa coraz bardziej klasowego. Przepraszam za użycie tego kojarzącego się z marksizmem terminu, ale jak nazwać państwo, w którym sam fakt, że ktoś jest bardzo biedny, staje się coraz częściej przyczyną traktowania go przez organy tego państwa jak obywatela gorszej kategorii? Przecież przypadek p.Diany nie jest pierwszy; zjawisko odbierania dzieci rodzinom wyłącznie ze względu na biedę narasta w Polsce.

  Z tym że jak dotąd nie czyniono tego na wniosek komornika. Jak dotąd urzędy i sądy nie odbierały ludziom dzieci tylko po to, żeby ich rodziców łatwiej było wyrzucić na bruk.

  Tu, istotnie, południowopraski sąd wytyczył, nie wiem czy świadomie, pionierską drogę w przyszłość.

  Źródło: http://wpolityce.pl/artykuly/72836-piotr-skwiecinski-czy-juz-niedlugo-w-polsce-bedzie-mozna-odebrac-dziecko-za-dlugi-sprawa-pani-diany-pokazuje-prawdziwe-oblicze-polskiego-panstwa
  (owszem, portal pro-PiSowski, jednak nie chodzi tu o źródło, ale o treść – przyp. Jarek Kefir)

  Lubię

 44. Ludzie, podpowiedzcie coś…. ja też dostałam z US pismo o spłacie wierzytelności wobec TVP S.A w kwocie 1800 pln. Mam wątpliwości co do zasadności tych opłat tzw abonamentu, siedli mi na koncie, co mam robić? Czy warto się odwoływać? Czy komuś się udało?

  Lubię

  • odwolanie jak najbardziej, tylko szybko bo to 7 dni jest chyba a potem nawet sad, po co popuszczac,zdzeraja pieniadze skad sie da, jaka to panstwowa telewizja od majac S.A.

   Lubię

 45. Czy ktoś pisał podanie o umorzenie tej opłaty. Pisali, że można wnioskować o umorzenie, więc wysłałam podanie w sierpniu ubiegłego roku. Do tej pory cisza. Ile trzeba czekać, chocby na odpowiedź odmowną?

  Lubię

  • W skarbówce powiedzieli,że ludzie piszą odwołania do n”wierzyciela”- a tu poczta! Odpowiadają iż mają tysiące odwołań a prawnych podstaw działania nie napiszą! i że może za kilka m-y dadzą odpowiedź o rozpatrzeniu……… Skarbówka w tym czasie zrobi swoje,dostanie premię za sprawne egzekucje zwykle 100% u emerytrów z kontem, prezes poczty się pewnie ubezpieczył – w razie co zapłaci LUD ale i tak się zmieni.,że to nie on,., nie osiągalny, bez majątku na wszelki wypadek itd. Kochaj rząd i kraj -chociażby dla jaj.

   Lubię

 46. Powinni dać odpowiedź w ciągu 2 tygodni, miesiąc od otrzymania od nich pisma jest na wszczęcie postępowania sądowego. To tylko wiadomości, jakie znalazłam. Też napisałam do nich pismo, wysłałam listem poleconym, więc muszą odpisać a potem zobaczymy. Może przez internet poszukam innych pokrzywdzonych i złożymy pozew zbiorowy.

  Lubię

 47. Podajesz tu prawo administracyjne; a – poczta nie będąca administracją państwową jest tylko jakąś obecnie nieokreśloną prywatą, więc tak złożony tytuł do skarbówki i jego egzekucja to czysty rozbój – czy wyłudzenie ? i to w majestacie prawa?. ,jakie tu wytyczne są do skarbówki ? Skarbówka nie weryfikuje słuszności wniosku wierzyciela choć nim nie jest poczta!!! a tak pisze poczta we wnioskach o egzekucję. Skarbówka zajmuje i tyle, bo ma z czego że to ich praca,przerób,premie ble, ble. Podają jedynie, że mają wytyczne aby realizować te wnioski! bo są zgodne z wyrokiem Trybunału K. choć tez nasuwają im się (ale tylko) wątpliwości. Pytam- czyje polecenia bo Sądy tego jak widać omijają – musiały by olać prawo. Ile przy fu-komitecie z którym nikt żadnej umowy nie chce, nie zawarł , zarobi poczta z emerytur i rent powyżej 1/2 średniej? Inna sprawa to stwór utrzymywany przez głównie emerytów na potrzeby niby praworządnego państwa pod rygorem niby prawa . Tam właśnie umieszczani są swoi i kolesie wypadający z polityki, dlatego nie pozostało po PRLu u boku i już choć nie państwowe- to płace poza tymi małymi mogą do woli sobie dzielić- oczywiście ze środków bandycko uzyskanych przy aprobacie tych na których głos wyborczy już nie pójdzie a w stosunku do których wypracować należy regres! Tyle w koło hałasu, ale jakoś nie widać żadnych działań procesu zbiorowego o nie tylko umorzenie tych bandyckich roszczeń ale i o odszkodowania za szykany!!!
  Jak ktoś wyczai adres do takiego pozwu to szeroko ogłaszajcie na stronach.
  Rzecznik Praw Obywatelskich może ma przyobiecane stanowisko w KRT dlatego działania tu chyba żadne.
  OLEJ RADIOKOMITET I RZĄDY GO WSPIERAJĄCE!
  a CO DO OBECNEJ USTAWY, TO CHOĆ WAŻNA ( W CZĘŚCI) TO I TAK BANDYCKA! BO ZMUSZA LUD do NIBY MISJI (k o m u n a ) NIE DAJĄC PRAWA do ICH OLANIA.

  Lubię

 48. Nie abonametowi !!
  Przeprowadzono kontrolę w mojej firmie pod moją nieobecność protokół podpisał ktoś i przystawił pieczątkę firmową , po jakimś czasie otrzymałem wezwanie do zapłaty a puźniej decyzję od której się odwołałem i wygrałem poniżej moje odwołanie :
  Lędziny xxxxxxxxx

  xxxxxxxxxxxxxxxxx Poczta Polska
  Ul. xxxxxxxxxxxx Centrum Obsługi Finansowej
  43-143 Lędziny

  Syg.Cxxxx/xxxx/xxxx/2013

  ODWOŁANIE

  Składam odwołanie od decyzji Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczta Polska SA z dnia x.xx.2013 I zarzucam jej bezprzedmiotowość i wnoszę o umorzenie .

  UZASADNIENIE

  Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczta Polska SA w decyzji z dnia x.xx.2013 w uzasadnieniu powołuje się na okoliczność przeprowadzonej kontroli w obecności pracownika p. xxxxxxxxx i ujawnia jeden odbiornik radiowofoniczny marki xxxxxxx . W moim piśmie z dnia xx.xx.2013 poinformowałem ze nie zgadzam się z zebranym materiałem dowodowym i oraz że osoba w/w a uczestnicząca w kontroli nie jest moim pracownikiem , fakt ten został całkowicie pominięty w postępowaniu dowodowym i przypisano temu faktowi rangę udzielenia precyzyjnej informacji co do zaistniałego faktu , otóż sam protokół nie zawiera informacji co do umiejscowieni rzekomego odbiornika radiofonicznego , rodzaju odbieranego programu ,numerów fabrycznych urządzenia ani danych jego właściciela , stoję na stanowisku ze kontrola była przeprowadzona bez zachowania należytej staranności a potwierdzona przez nie znane mi osoby (przypadkowe) z naruszeniem prawa poprzez nie dokonanie wpisu do książki kontroli przedsiębiorcy nie poinformowano mnie o zamiarze przeprowadzenia kontroli jej zakresu i terminie , ponadto z KRS spółki jasno wynika że jedyną osobą do reprezentowania spółki i jest osoba zupełnie inna niż wskazana w państwa protokole który został podpisany przez osobę mi nie znaną , zatem państwo powinniście zwrócić się do osoby uczestniczącej w postepowaniu jako świadek o przedstawienie mojego pełnomocnictwa.

  Ponadto jak wynika z wyroku z dnia 16 marca 2010 r.Sygn. akt K 24/08* wydanego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 17 listopada i 10 grudnia 2009 r. oraz 16 marca 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności: art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, ze zm.) z art. 1, art. 2 oraz art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o r z e k a:
  1. Art. 7 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 70) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie są niezgodne z art. 1 oraz z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji.
  2. Art. 7 ust. 1 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1 nie są niezgodne z art. 1, art. 2 oraz z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji.
  Ponadto p o s t a n a w i a:
  na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie na skutek cofnięcia wniosku.

  Dodaję iż Kodeks Spółek prawa handlowego, który wyraźnie stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Poczta polska SA. Jako spółka akcyjna , jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania. I jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Nigdy nie zawierałem umowy ze spółką poczta polska SA

  Mając powyższe na uwadze uważam odwołanie w pełni uzasadnione.

  xxxxxxx xxxxxxx

  Nie dajmy się złodzieją-powodzenia

  Lubię

 49. super niepokorny ja wyslalam do Poczty podobne pismo(przyslali mi zawiadomienie o dlugu)i narazie cisza, ale napewno nie dam sie, a poza tym zobowiazanie sie przedawnilo,ale takich odwaznych powinno byc wiecej, a nie bac sie i placic

  Lubię

 50. Porady na abonenciarzy.

  http://wgospodarce.pl/informacje/11555-chca-wycisnac-od-ciebie-fortune-za-abonament-zobacz-jak-legalnie-nie-zaplacic-ani-grosza

  W 2008 Donald Tusk, któremu ówczesna telewizja publiczna się nie podobała (bo nie składała mu należnych hołdów), obiecywał, że zniesie abonament. Nazywał go „archaicznym sposobem finansowania mediów publicznych” i „haraczem ściąganym z ludzi”. Teraz publiczna telewizja jest już fajna, bo fajnie pokazuje fajnego pana premiera. O likwidacji „haraczu” nie ma mowy, zaś służby państwa gorliwie sięgają do kieszeni obywateli, domagając się zapłaty zaległego abonamentu. Na celowniku poczty, skarbówki i komorników mogło znaleźć się nawet 2,5 miliona osób!

  Trudno się dziwić, że ludzie, od których żąda się często kwot idących w tysiące złotych, szukają sposobów, by uchronić swój portfel. Jeden z nich został opisany na stronie 3obieg.pl. Pewien internauta, po otrzymaniu wezwania, zamiast pokornie zapłacić, dokładnie sprawdził przepisy. Okazało się, że na podstawie rozporządzenia ministra transportu z 2007 roku rejestracja odbiorników telewizyjnych straciła ważność w listopadzie 2008 roku następnego. Odpowiedzialna za pobieranie opłat abonamentowych poczta powinna wtedy nadawać każdemu telewizorowi indywidualny numer, informując oczywiście o tym fakcie właścicieli. Nie ma numeru – nie ma podstaw do ściągania zaległych pieniędzy od momentu utraty ważności rejestracji odbiornika. Internauta wysłał do dyrektora Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej pismo o następującej treści:

  „W związku z otrzymanym pismem z UP nr (tu numer pisma) z dnia (data), na podstawie art. 73 KPA wnoszę o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, na podstawie których wysunięto wobec mojej osoby roszczenia zawarte w w/w piśmie. Uwierzytelnione kopie proszę wysłać na mój adres pocztowy.”

  Poczta żadnych dokumentów nie znalazła, bo nie mogła – chyba nikt nie słyszał, aby nadawano kiedyś telewizorom jakieś „indywidualne numery identyfikacyjne”. Urzędnicy odpisali, że wycofują roszczenia, ponieważ nie ma ku nim żadnych podstaw. Dociekliwy internauta zaoszczędził 1400 złotych, bo po prostu sprawdził, do czego państwo ma prawo, a do czego prawa absolutnie nie ma.

  O to, żeby złe prawo nie krzywdziło obywateli próbują zadbać senatorowie PiS, forsujący w izbie wyższej parlamentu projekt abolicji wobec Polaków, którzy – choć formalnie zwolnieni z abonamentu RTV – są ścigani za zaległości w opłatach. Dotyczy to kilkusettysięcznej rzeszy osób po 75 roku życia, znajdujących się w szczególnie złej sytuacji materialnej, inwalidów czy bezrobotnych. Ludzie ci mają płacić często niewyobrażalne dla nich sumy, bo nie dopełnili formalności, nie zgłaszając na poczcie, że mają prawo do zwolnienia z abonamentu. Senatorowie PiS chcą, żeby umorzyć te zaległości i wstrzymać prowadzone już działania egzekucyjne. Przygotowany w maju zeszłego projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych – po wcześniejszych poprawkach – miał być omawiany we wtorek na posiedzeniu komisji kultury i środków przekazu oraz komisji ustawodawczej. Miał być, ale nie był. Posiedzenie odroczono, bo przewodniczący komisji ustawodawczej Piotr Zientarski (PO) uznał, że dokument nie spełnia wymogów formalno-prawnych. Jest więc już pewne, że prace nad potrzebną od zaraz zmianą prawa znowu się wydłużą. Komornicy i KRRiT zacierają ręce…

  Lubię

 51. witam właśnie przestudiowałam wszystkie ciekawe wpisy na nurtujący mnie temat ale z przykrością muszę stwierdzić że nie znalazłam rozwiązania mojego problem US zabrał mi z konta kasę czy jest szansa żeby ją odzyskać

  Lubię

 52. Witam piszę z Pocztą Polską SA i sprzeczam się z nimi na temat abonamentu nie znam się na ustawach więc daję wam do oceny co mi odpisali
  Poczta Polska S.A. na mocy art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych z dnia 21. kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z póź. zm.) uprawniona jest do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wykonywania rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. Do opłat abonamentowych stosuje się wprost przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym, które to przepisy stanowią de facto podstawę do stosowania egzekucji administracyjnej po myśli art. 2 § 1 pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  Zagadnienie poboru i egzekucji opłat abonamentowych zostało rozstrzygnięte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16. marca 2010 roku, sygn. akt K 24/08. W uzasadnieniu powyższego wyroku, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż obowiązek uiszczenia opłaty abonamentowej ciąży na posiadaczu zarejestrowanego odbiornika z mocy prawa i nie trzeba w tym celu wydawać decyzji, ani postanowienia.
  Z kolei na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21. kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.), do opłat abonamentowych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym, co współgra z art. 2 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17. czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  Ustalanie wysokości należnego abonamentu jest tzw. czynnością materialno-techniczną dotyczącą obowiązku wynikającego wprost z przepisu prawa, a zatem tryb decyzyjny nie jest konieczny. W tej sytuacji brak decyzji administracyjnej nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu egzekucji administracyjnej abonamentu. Obliczanie kwoty należnego abonamentu dokonywane jest przez Pocztę Polską S.A.w trybie pozaprocesowym lub w drodze samoobliczenia przez abonenta. Poczta Polska S.A. nie ustala wysokości należności z tytułu niezapłaconego abonamentu, bo i wysokość ta i obowiązek zapłaty wynikają wprost z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych.

  Lubię

  • Abonament radiowo – telewizyjny jest zaliczany do tzw. opłat okresowych. W związku z tym zastosowanie do niego znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 118 KC, Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Tym samym przedawnienie omawianych opłat abonamentowych wynosi dokładnie 3 lata. Powyższy termin zaczyna swój bieg dokładnie od dnia, w którym roszczenie o zapłatę abonamentu stało się wymagalne.

   Instytucja przedawnienia jest szeroko rozpatrywana przez polskie orzecznictwo i tak zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2012 r. (sygn. akt I ACa 256/12), przedawnienie nie jest samodzielnym i odrębnym uprawnieniem, lecz ściśle wiąże się z już istniejącymi prawami (z punktu widzenia wierzyciela) i obowiązkami (z punktu widzenia dłużnika). Ustanowiony w art. 118 KC termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe, stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie główne ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 554 KC, jednak roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego. Po przedawnieniu należności głównej nie tylko nie mogą być naliczane odsetki za dalszy okres opóźnienia, ale ponadto te odsetki, które już powstały do chwili przedawnienia należności głównej, podlegają przedawnieniu jednocześnie z należnością główną, czyli w terminie dwuletnim, wynikającym z art. 554 w zw. z art. 612 KC. Natomiast odsetki za opóźnienie, objęte notami odsetkowymi, które zostały naliczone od należności, które nie uległy przedawnieniu, lecz zostały zapłacone, z tym że z opóźnieniem, uzyskały samodzielny charakter i podlegają przedawnieniu zgodnie z art. 118 KC w terminie trzyletnim odrębnie za każdy dzień opóźnienia.

   Pamiętajmy także, że trzyletni okres przedawnienia dotyczy nie tylko opłat abonamentowych lecz również usług telefonicznych. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 07 maja 2009 roku (III CZP 20/09) termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na postawie ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, określa art. 118 KC. Na koniec warto też dodać, że terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Tym samym próba przedłużenia takiego terminu przez zawarcie jakiejkolwiek umowy (bez względu na jej formę) będzie całkowicie nieskuteczna.

   Lubię

 53. No ja ich zlapalem na przekrecie w korespondencji e-mail gdzie to beszczelnie podaja lewe daty nawet z wyprzedzeniem,wszystkie podkreslone na czerwono to lewe wpisy,dwa sa do udowodnienia,zanosi sie na to ze sprawa sadowa nie bedzie nudna.

  Brakujace ogniwo do tematu j.w. pismo z dnia 26.06.14.

  Ciąg dalszy mojej opowieści,jak to PP SPÓŁKA AKCYJNA z Bydgoszczy mataczy i bezspornie kłamie podając kolejne fałszywe daty i tym sposobem tumani ludzi.(JAK lenin WIECZNIE ŻYWY)…
  Tak wiec w dniu 21 Sierpnia otrzymałem mejla z przeprosinami za mylnie podaną datę,zmieniono tylko rok w ramach sprostowania,tak wiec było 07.08.2014 teraz zmieniono na 07.08.2006 i tym sposobem podano kolejne fałszerstwo,teraz w całości daty zawiadomień z ich strony wyglądają następująco zacytuję pierwsze dwie daty,07.08.2006 i kolejne zawiadomienie 08.08.2006,z tego wynika że ta banda złodziei nie zdaje sobie sprawy co robi albo czuje się tak mocno ze robi to świadomie jak wspomniałem (JAK lenin WIECZNIE ŻYWY)…

  Nastała cisza z ich strony,cisza przed burzą .
  Ciąg dalszy nastąpi.
  Puki co mała reklama:

  Lubię

  • Ciąg dalszy mojej opowieści jak to bezprawnie w moim przypadku ta banda złodziei
   chce ograbić mój skromny portfel na kwotę 1476 złotych no na dzień dzisiejszy licznik bije to będzie gdzieś z 1700 jak by nie patrzec…
   Tak więc ostatnie pismo które wysłałem w dniu 25.07.2014.Treścią pisma było postawienie i udowodnienie im kilku znaczących nie pomyłek z ich strony a jawnych fałszerstw polegających na sfałszowanych wpisach istotnych w sprawie dat jak i dopisanych przez nich wpisów dat jak i ta cała sprawa.
   Wprowadziłem ich w kłopot no bo jak się wytłumaczyć z kilku blefów,z jednego można – powiedzieć o przepraszam pomyłka ale z kilku przekrętów to niemały kłopot tak że ich radcy prawni obmyślili sobie wobec mnie ciekawa podstępną historyjkę polegającą na przekierowaniu tematu na inne tory by ominąć wypowiedzi na postawione im zarzuty.
   Tak więc w/w korespondencja prowadzona była do samego początku pomiędzy COF w Bydgoszczy a mną.
   W dniu 21.10.2014. ku mojemu zdziwieniu otrzymałem pismo ogólnie w w/w sprawie upomnienia do zapłaty j.w. nie z Bydgoszczy a z Opola,nic ciekawego by to publikować,no oczywiści liczyli na to że może nie odpisze w terminie ustawowym 7 dni i huj strzeli bombki będzie po terminie ustawowym,tak więc trzeba było odpisać.
   Kolejne zaskoczenie podobny numerek spotyka mnie 08.12.2014 otrzymuje pismo tym razem w w/w sprawie z COF Gdańsk no to pismo jest trochę ciekawsze dlatego je publikuje ku przestrodze niewinnie pokrzywdzonych ludzi przez tą prywatną firmę.
   tym razem też cisza,żadnej wypowiedzi na temat ich przekrętów,całkowita cisza.
   Tym razem artysta który to pisał zaczyna sprawę od samego początku pomijając wszystko i na swój sposób udowadnia mi że białe to czarne:
   zal1 http://aaaaa11111.strefa.pl/zal1.jpg
   zal2 http://aaaaa11111.strefa.pl/zal2.jpg
   Tak więc trzeba było użyć ostrzejszego argumentu przy udzieleniu odpowiedzi oczywiście zawsze w terminie ustawowym 7 dni:
   zal3 http://aaaaa11111.strefa.pl/ZAL3.jpg
   zal4 http://aaaaa11111.strefa.pl/ZAL4.jpg
   no i czekamy dalej,wszystko wskazuje na to że chcą to zrobić na chama i na siłę mnie ograbić,ja się nie dam i sprawa skończy się ostatecznie w Sadzie…
   Tak więc czekamy dalej.Pozdrawiam wszystkich walczących…

   Lubię

 54. żródło http://www.pytaszniebladzisz.eu/prawo-administracyjne.html

  Jestem właścicielem mieszkania, w którym zameldowana jest na pobyt stały moja żona. W 2010 roku wyjechała do innego miasta z zamiarem stałego pobytu, a ja muszę ponosić miesięczne koszty utrzymania mieszkania związane z jej zameldowaniem. Czy mogę złożyć wniosek o wymeldowanie żony, która nie przebywa pod wskazanym adresem?

  Szanowny Panie!
  Przepisy dotyczące wymeldowania z pobytu stałego są uregulowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Jeżeli przez dłuższy czas strona, będąc zameldowana w lokalu, mieszka w innym lokalu, to tym samym daje wyraz swojej woli dobrowolnego opuszczenia lokalu, w którym faktycznie nie przebywa, a jedynie niezgodnie z przepisami o ewidencji ludności jest nadal zameldowana (Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r. II OSK 966/12).

  Mając powyższe na uwadze może Pan złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu miasta/gminy wniosek o wymeldowanie żony, która opuściła swoje miejsce pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

  zaktualizowano: wrzesień 2012

  Były mąż uchyla się od płacenia alimentów na córkę, pracuje na czarno, nie posiada także żadnego majątku, z którego komornik mógłby wyegzekwować należności, ponieważ teoretycznie właścicielką wszystkiego jest jego nowa partnerka. Aby otrzymać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego mam za duże dochody. Złożyłam już do prokuratury wniosek o ściganie w związku z popełnieniem przestępstwa nie alimentacji. Co jeszcze mogę zrobić?

  W sytuacji kiedy zawodzi zarówno droga cywilna jak i karna, istnieje jeszcze możliwość wszczęcia procedury administracyjnej, skutkującej zatrzymaniem prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Dla niektórych może okazać się to bardzo dotkliwa kara, która może skłonić dłużnika do spłacania należności alimentacyjnych, aby jak najszybciej odzyskać prawo jazdy.

  Aby wszcząć procedurę należy udać się do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku takiego należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez komornika o bezskuteczności egzekucji, zawierające informacje o jej stanie, przyczynach bezskuteczności oraz działaniach, które były już podejmowane celem wyegzekwowania alimentów. Na tym właściwie rola wierzyciela się kończy. W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne organ właściwy wierzyciela wezwie organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Organ prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

  Organ, do którego zostanie złożony wniosek zwraca się do organu (oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, z wnioskiem o podjęcie wobec niego działań. Skutkuje to przeprowadzeniem przez ten organ wywiadu alimentacyjnego, który ma ustalić sytuację rodzinną, dochodową i zawodową osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, a także przyczyny uchylania się od nich. Od dłużnika odbiera się oświadczenie majątkowe pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć przed złożeniem oświadczenia.

  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. Mogą mu one bardzo ułatwić przeprowadzenie egzekucji.

  Ponadto dłużnik może zostać zobowiązany do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

  W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych – organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

  Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, dołączając odpis tej decyzji, oraz składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (przestępstwo nie alimentacji).

  Na podstawie tego wniosku starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

  Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego skierowanego do starosty, gdy ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy (tzn. dłużnik umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie majątkowe, zarejestruje się jako bezrobotny bądź poszukujący pracy, przyjmie propozycję zatrudnienia, szkolenia, stażu) oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego.

  Co ważne postępowanie to jest wolne od opłat. Od osoby uprawnionej do otrzymania alimentów wymagane jest jedynie złożenie wniosku.

  Podstawa prawna:

  Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 3-8d)

  zaktualizowano: sierpień 2012

  Jestem 76-letnim rencistą i mieszkam w mieszkaniu komunalnym. Wiele lat temu zarejestrowałem telewizor, ale z czasem przestałem płacić abonament. Kilka dni temu otrzymałem z Poczty Polskiej upomnienie w sprawie zapłacenia zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego za okres od 1 stycznia 2007 r. do czerwca 2012 r. Czy jestem zobowiązany zapłacić żądaną kwotę? Czy część zaległości nie uległa już przedawnieniu? Słyszałem od znajomych, że rzadko jest to egzekwowane.

  Szanowny Panie,
  Kwestie abonamentu radiowo-telewizyjnego (dalej abonament rtv) uregulowane są w ustawie o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 728 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 wspomnianej ustawy „Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego”. Natomiast w art. 4 ust. 1 ustawy określono, kto z tej opłaty jest zwolniony. Są to m.in. osoby, które ukończyły 75 lat (pkt 2). Jednakże, jak wskazuje art. 4 ust. 3 ustawy „Zwolnienia określone w ust. 1 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce operatora publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień”. Opłaty abonamentowe były Panu naliczane, ponieważ takiego oświadczenia Pan nie złożył. Chcąc skorzystać ze zwolnienia w przyszłości powinien udać się Pan do najbliższej placówki operatora publicznego (Poczta Polska S.A.) wraz z dowodem osobistym i złożyć stosowne oświadczenie.

  Zasadą jest, że roszczenia o opłaty abonamentowe ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat. Wyjątek od tej zasady stanowi abonament rtv, który jest opłatą o charakterze administracyjnym. Od takich niezapłaconych w terminie opłat naliczane są odsetki podobnie, jak od zaległości podatkowych, czyli z odesłaniem do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), a ponadto podlegają wyegzekwowaniu zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Dyspozycja art. 118 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wyraźnie stanowi, że trzyletni okres przedawnienia dla świadczeń okresowych obowiązuje, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. W przypadku abonamentu rtv, przepis Ordynacji podatkowej stanowi przepis szczególny względem regulacji zawartych w 118 k.c. Tym samym, dla roszczeń o abonament rtv, obowiązuje szczególny pięcioletni okres przedawnienia, a więc termin dłuższy niż przewidziany dla pozostałych opłat abonamentowych, który wynosi trzy lata.

  Jeżeli nie wyrejestrował Pan odbiornika, to jest Pan zobowiązany uregulować zaległość. W wyjątkowych przypadkach, „jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu” (art. 10 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych). Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty należy skierować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (art. 10 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych). W razie umorzenia lub rozłożenia na raty „Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce operatora publicznego, o której mowa w art. 5 ust. 1, dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania” (art. 10 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych).

  Na dotychczasową nieefektywność egzekucji opłat abonamentowych wpływ miało stanowisko Ministerstwa Finansów z marca 2006 r., które argumentowało wówczas m.in., że przepisy ustawy o opłatach abonamentowych są niewystarczające do dochodzenia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej, bowiem nie regulują terminu płatności ustalonej opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika, a tym samym nie jest możliwe stwierdzenie jej wymagalności.

  Przełomowe znaczenie miało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dn. 16.03.2010 r. (K 24/08). „W opinii Trybunału Konstytucyjnego, egzekucja nieuiszczonego abonamentu jest prawnie możliwa(…). Mocą art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej do abonamentu stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym, co koreluje z art. 2 § 1 pkt 5 ustawy egzekucyjnej(…). Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że relacjonowana w stanowiskach uczestników postępowania faktyczna nieskuteczność egzekucji, choć naganna, nie jest równoznaczna z niekonstytucyjnością kształtującej ją regulacji, zaś bezczynność określonych instytucji w ogóle nie poddaje się kontroli w kategoriach konstytucyjnych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, egzekucja − zarówno opłaty karnej, jak i należności z tytułu abonamentu − jest dopuszczalna i z punktu widzenia obowiązującego prawa – możliwa, a przeciwne stanowisko organów państwa, udzielających wyjaśnień Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jest wyrazem „imposybilizmu”, ponieważ w praktyce sprawia, że art. 7 ust. 3 i 5 ustawy abonamentowej są martwe”.

  W czerwcu 2012 r. Ministerstwo Finansów wystosowało do dyrektorów izb skarbowych szczegółowe wytyczne dotyczące działań mających na celu przyśpieszenie egzekucji zaległych opłat abonamentowych podkreślając jednocześnie, że wcześniejsze stanowisko resortu w tej sprawie – z marca 2006 r. – należy uznać za nieaktualne. (rządził PiS)

  Podsumowując, egzekucja nieuiszczonego abonamentu rtv jest prawnie możliwa, a wybór Poczty Polskiej jako podmiotu odpowiedzialnego za rejestrację odbiorników i egzekwowanie wpływów z abonamentu nie wywołuje zastrzeżeń.

  zaktualizowano: sierpień 2012

  Lubię

 55. Jestem 76-letnim rencistą i mieszkam w mieszkaniu komunalnym. Wiele lat temu zarejestrowałem telewizor, ale z czasem przestałem płacić abonament. Kilka dni temu otrzymałem z Poczty Polskiej upomnienie w sprawie zapłacenia zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego za okres od 1 stycznia 2007 r. do czerwca 2012 r. Czy jestem zobowiązany zapłacić żądaną kwotę? Czy część zaległości nie uległa już przedawnieniu? Słyszałem od znajomych, że rzadko jest to egzekwowane.

  Szanowny Panie,
  Kwestie abonamentu radiowo-telewizyjnego (dalej abonament rtv) uregulowane są w ustawie o opłatach abonamentowych z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 728 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 3 wspomnianej ustawy „Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego”. Natomiast w art. 4 ust. 1 ustawy określono, kto z tej opłaty jest zwolniony. Są to m.in. osoby, które ukończyły 75 lat (pkt 2). Jednakże, jak wskazuje art. 4 ust. 3 ustawy „Zwolnienia określone w ust. 1 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce operatora publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień”. Opłaty abonamentowe były Panu naliczane, ponieważ takiego oświadczenia Pan nie złożył. Chcąc skorzystać ze zwolnienia w przyszłości powinien udać się Pan do najbliższej placówki operatora publicznego (Poczta Polska S.A.) wraz z dowodem osobistym i złożyć stosowne oświadczenie.

  Zasadą jest, że roszczenia o opłaty abonamentowe ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat. Wyjątek od tej zasady stanowi abonament rtv, który jest opłatą o charakterze administracyjnym. Od takich niezapłaconych w terminie opłat naliczane są odsetki podobnie, jak od zaległości podatkowych, czyli z odesłaniem do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), a ponadto podlegają wyegzekwowaniu zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Dyspozycja art. 118 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wyraźnie stanowi, że trzyletni okres przedawnienia dla świadczeń okresowych obowiązuje, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. W przypadku abonamentu rtv, przepis Ordynacji podatkowej stanowi przepis szczególny względem regulacji zawartych w 118 k.c. Tym samym, dla roszczeń o abonament rtv, obowiązuje szczególny pięcioletni okres przedawnienia, a więc termin dłuższy niż przewidziany dla pozostałych opłat abonamentowych, który wynosi trzy lata.

  Jeżeli nie wyrejestrował Pan odbiornika, to jest Pan zobowiązany uregulować zaległość. W wyjątkowych przypadkach, „jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu” (art. 10 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych). Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty należy skierować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (art. 10 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych). W razie umorzenia lub rozłożenia na raty „Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce operatora publicznego, o której mowa w art. 5 ust. 1, dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania” (art. 10 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych).

  Na dotychczasową nieefektywność egzekucji opłat abonamentowych wpływ miało stanowisko Ministerstwa Finansów z marca 2006 r., które argumentowało wówczas m.in., że przepisy ustawy o opłatach abonamentowych są niewystarczające do dochodzenia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej, bowiem nie regulują terminu płatności ustalonej opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika, a tym samym nie jest możliwe stwierdzenie jej wymagalności.

  Przełomowe znaczenie miało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dn. 16.03.2010 r. (K 24/08). „W opinii Trybunału Konstytucyjnego, egzekucja nieuiszczonego abonamentu jest prawnie możliwa(…). Mocą art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej do abonamentu stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym, co koreluje z art. 2 § 1 pkt 5 ustawy egzekucyjnej(…). Trybunał Konstytucyjny wskazuje, że relacjonowana w stanowiskach uczestników postępowania faktyczna nieskuteczność egzekucji, choć naganna, nie jest równoznaczna z niekonstytucyjnością kształtującej ją regulacji, zaś bezczynność określonych instytucji w ogóle nie poddaje się kontroli w kategoriach konstytucyjnych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, egzekucja − zarówno opłaty karnej, jak i należności z tytułu abonamentu − jest dopuszczalna i z punktu widzenia obowiązującego prawa – możliwa, a przeciwne stanowisko organów państwa, udzielających wyjaśnień Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jest wyrazem „imposybilizmu”, ponieważ w praktyce sprawia, że art. 7 ust. 3 i 5 ustawy abonamentowej są martwe”.

  W czerwcu 2012 r. Ministerstwo Finansów wystosowało do dyrektorów izb skarbowych szczegółowe wytyczne dotyczące działań mających na celu przyśpieszenie egzekucji zaległych opłat abonamentowych podkreślając jednocześnie, że wcześniejsze stanowisko resortu w tej sprawie – z marca 2006 r. – należy uznać za nieaktualne.

  Podsumowując, egzekucja nieuiszczonego abonamentu rtv jest prawnie możliwa, a wybór Poczty Polskiej jako podmiotu odpowiedzialnego za rejestrację odbiorników i egzekwowanie wpływów z abonamentu nie wywołuje zastrzeżeń.

  zaktualizowano: sierpień 2012

  Lubię

Skomentuj artykuł:

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s